V plzeňském památkovém ústavu se křtila kniha o panelácích

Přednáška panelový dům ve sklepení domu U Zlatého slunce, sídla NPÚ, ÚOP v Plzni (foto J. Rosenbaum, 2023)

Zdánlivě kontroverzní spojení – kniha o panelové a bytové výstavbě druhé poloviny 20. století a pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ). Stojí za ním výzkumný úkol zaměřený na poznávání kulturního dědictví a práce několika odborníků.

Plnění úkolů výzkumu a vývoje je jednou z hlavních činností Národního památkového ústavu, jenž získal v roce 2009 od Ministerstva kultury ČR statut výzkumné organizace. Podílí se na nich i plzeňské pracoviště NPÚ. Jedním z řešených okruhů DKRVO (Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace) je právě Poznávání, hodnocení a ochrana kulturního dědictví se zaměřením na architekturu 20. století. Soustředí se na poznávání architektury a urbanismu daného období ve vztahu k památkové péči. Řešitelé úkolu se zabývali průzkumem, dokumentací a hodnocením sledovaných objektů, jejich posuzováním z hlediska výtvarného, autorského a typologického, a také se věnovali vybraným místním specifikům.

Jedním z výstupů tohoto výzkumu na plzeňském pracovišti NPÚ se stala výstava Panelový boom a bytový šum v Plzni / Historie a vývoj plzeňských sídlišť mezi lety 1945-1989, jejímiž autory jsou Martin Cikán, Lenka Lišková, Lucie Tlustá a David Tuma. Autoři se zaměřili na bytovou sídlištní architekturu a urbanistický vývoj Plzně v daném období. Seznamují s výsledky archivního bádání, představují dobové i současné fotografie bytových domů a sídlištních celků, občanskou vybavenost a umělecká díla v tomto veřejném prostoru. K vidění jsou i původní menší předměty z vybavení domů.

Současně s výstavou vznikla také stejnojmenná publikace autorského týmu, kritický katalog výstavy. Podrobněji se věnuje sídlištím Slovany, Skvrňany, Jižnímu Předměstí (Bezovka, Bory), Východnímu Předměstí (Doubravka, Lobzy) a Předměstí Severnímu (Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice). Nezapomíná však ani na obytné soubory Pod Záhorském nebo zaniklé domy v Zátiší na Skvrňanech. Publikace obsahuje mapy s vyznačením použitých konstrukčních soustav bytových domů a jednotlivých sekcí. Připomíná i osobnosti spojené s výstavbou uvedených sídlišť.

 

Titulní strana publikace

 

Nová publikace byla představena na veřejném křtu, jenž se uskutečnil v úterý 31. ledna t. r. v přednáškovém sále ve sklepení domu U Zlatého slunce v Prešovské ulici, sídla plzeňského pracoviště NPÚ. Následovala přednáška dvou autorů publikace, autogramiáda a drobné občerstvení. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, navštívilo ji více než šest desítek zájemců. Publikaci je možno zakoupit na pracovišti, v domě U Zlatého slunce. Výstava v jeho vstupních prostorách je volně přístupná každý všední den od 6 do 18 hodin až do konce března t. r.

 

Publikaci Panelový boom pokřtil spolu s autory knihy ředitel pracoviště Petr Sokol (foto J. Rosenbaum, 2023)