Nejúspěšnějším historickým městem Plzeňského kraje se za rok 2022 staly Horažďovice

Horažďovice, Mírové náměstí, pohled od východu (foto D. Tuma, 2017)

Od roku 1995 je v tradiční celostátní soutěži za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón udělován titul Historické město. Celostátnímu kolu předchází kolo krajské, z něhož vzešlo za rok 2022 jako vítěz město Horažďovice. V Plzeňském kraji byli přihlášeni celkem tři kandidáti – o ocenění usilovala ještě města Kašperské Hory a Klatovy.

„Musím konstatovat, že porovnávat tři významná historická města není snadné. Horažďovice mají dlouhodobě nejlépe vystavěný a realizovaný program regenerace. Mají zde zahrnuto více objektů, a to i ve vlastnictví jiných subjektů, než je město. Do Programu byly zvoleny objekty, které se výrazně podílejí na celkovém vzhledu nejhodnotnější části města,“ informoval za plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu Pavel Domanický.

Nejvýznamnějšími akcemi v rámci Programu byla obnova Pražské (Červené) brány, pokračující práce na budově zámeckého pivovaru a dokončení obnovy stodoly – jako původního příslušenství městské usedlosti – v Podbranské ulici u domu čp. 57. Dalšími zásadními počiny bylo dokončení expozice Minerály, hornictví, zlato a perly Pootaví v suterénu zámku a dále obnova interiéru jednoho z masných krámů, včetně vybavení autentickými zařizovacími předměty, atrapami zboží a kvalitně zpracovaným infopanelem.

 

S velmi dobrými výsledky obnovy historických částí měst se komise setkala i v Kašperských Horách a Klatovech. I v těchto městech se podařilo velmi zdárně realizovat řadu projektů. Kašperské Hory nabízejí prohlídky svých nejvýznamnějších památek, například sklepení radnice a interiéru kostela sv. Markéty na náměstí, kde probíhá náročné restaurování hlavního oltáře. Komise ocenila rovněž investice a pořádání akcí města i na významných památkách v okolí, jež sice nejsou v MPZ, ale s historií města úzce souvisejí (hrad Kašperk, areál hřbitovního římskokatolického kostela sv. Mikuláše). V Klatovech šlo například o nově otevřený prohlídkový okruh nazvaný Historie jezuitské koleje, čímž byla dokončena postupná obnova této významné klatovské památky. Kašperské Hory a Klatovy získaly v krajském kole soutěže souběžně druhé místo.

O nominacích měst jsme informovali v naší předešlé zprávě.