Nová trilogie metodik Postupme si dále

Národní památkový ústav vydal trilogii metodik se zastřešujícím názvem Postupme si dále. Tuto výzvu k přesunu z prostoru do prostoru slýchávají návštěvníci památek na hradech a zámcích. Pro čtenáře metodik je však pozváním k prezentaci a interpretaci kulturního dědictví na nové kvalitativní úrovni.

První díl metodik Rozvíjíme tradici aneb od výkladu k interpretaci poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje přitom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních.

Druhý díl metodik Mnoho podob interpretace poskytuje nápady, inspirace a metodické postupy, jak doplňovat a proměňovat zaběhnuté způsoby prezentace a interpretace památek, a to včetně forem, které vytvářejí paralelu či alternativu prohlídkám s průvodcem.

Třetí díl metodik Budoucnost minulosti přináší nápady, inspirace a metodické postupy, jak posílit participativní péči o kulturní dědictví prostřednictvím zapojení dobrovolníků a místních komunit. Nabízí též zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy.

Elektronické verze publikací jsou k dispozici v e-shopu na webu Národního památkového ústavu: 

Jejich uplatnění v praxi podporují čtyři instruktážní videa určená především začínajícím průvodcům. Videa jsou k přehání na kanálu NPÚ na platformě YouTube

Metodiky vznikly v rámci výzkumného projektu „Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity“ (DG18P02OVV049), financovaného MK ČR z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Participovali na něm pracovníci Národního památkového ústavu a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.