Nové číslo odborného časopisu PAMÁTKY

Cílem časopisu je představit odborné i laické veřejnosti dění v oblasti památkové péče v jednotlivých regionech České republiky a prezentovat výsledky odborné práce.

Časopis vychází pětkrát ročně a je určen všem zájemcům o památky, kulturní dědictví, obor památkové péče, kulturní historii, a to jak z řad odborníků, akademiků, tak z řad úředníků státní správy a samosprávy a širší poučené i laické veřejnosti.

První číslo bylo věnované jižním Čechám, druhé je věnováno Čechám západním.

Z obsahu druhého čísla:
ČLÁNKY A STUDIE
 • Kostel sv. Václava v Radošově. K peripetiím stavebního procesu na západočeských panstvích bádenských markrabat
 • K historii kaple sv. Jana, Pavla a Václava v Bezdružicích
 • Liturgické textilie v mobiliářích památkových objektů Plzeňského kraje
 • Vybrané parky založené v bývalých lomech na území města Plzně
 • Venkovská škola v Těchonicích jako doklad vývoje školství na Horažďovicku
Obnovy a restaurování
 • Morový sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem (Madony plzeňské) na náměstí Republiky v Plzni a jeho restaurování v letech 2020–2021
 • Obnova litinového přístřešku nad peronem horního nádraží v Karlových Varech
Průzkumy
 • Mizející svět – drobná zahradní architektura v Plzni-Bezovce
Prohlášené kulturní památky
 • Nové nemovité kulturní památky v Plzeňském kraji v roce 2021
 • Nové nemovité kulturní památky v Karlovarském kraji
 • Lázeňské dědictví na Seznamu světového dědictví UNESCO

Více o časopise

Koupit druhé číslo 


 

Z obsahu prvního čísla:
ČLÁNKY A STUDIE
 • Nádvoří královského paláce hradu Zvíkova před Marchettiho rekonstrukcí v osmdesátých letech 19. století
 • Špitály ve Vyšším Brodě. Historické stavby v kontextu několikasetletých dějin charity a památkové péče druhé poloviny 20. století
 • Židovský hřbitov v Kolodějích nad Lužnicí
 • Eggenberská a schwarzenberská knižní sbírka ve světle archivních pramenů a provenienčního průzkumu českokrumlovské zámecké knihovny
ZE SVĚTA PAMÁTEK - Z historie památkové péče
 • Památkářským elévem na jihočeském krajském středisku konce šedesátých a počátku sedmdesátých let 20. století

Obnovy a restaurování
 • Konzervace zříceniny Karlova Hrádku u Purkarce
 • Obnova historické budovy školy ve Vimperku
 • Pohřební kočár na židovském hřbitově v Jindřichově Hradci
Neobjevené Památky
 • Mirkovice čp. 1. K osudu nejstaršího známého vesnického domu v Česku.