Národní památkový ústav a Archeologický ústav AV ČR podepsaly Memorandum o spolupráci

Slavnostní akt podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci ve studovně knihovny ARÚ Praha. Zprava J. Mařík (ARÚ Praha), N. Goryczková (NPÚ), B. Komoróczy (ARÚB) | © ARÚ Praha

Dne 5. října 2022 bylo generální ředitelkou Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, ředitelem brněnského Archeologického ústavu AV ČR Mgr. Balázsem Komoróczym, Ph.D. a ředitelem pražského Archeologického ústavu AV ČR Mgr. Janem Maříkem, Ph.D. podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci. Memorandum navazuje na dlouholetou úspěšnou kooperaci všech zmíněných institucí při ochraně památkového dědictví České republiky a je příslibem dalších společných aktivit.