Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví

Národní památkový ústav přispívá k rozvoji profesního vzdělávání nejen v tuzemsku, ale také na mezinárodní úrovni. Děje se tak mimo jiné prostřednictvím mezinárodního projektu Evropské unie financovaného v rámci programu ERASMUS+ s názvem „Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví“ (International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation – HERITAGE TRAIN).

Projekt je založen na nadnárodní spolupráci partnerů ze Slovenské republiky (Academia Istropolitana Nova, o. z. – hlavní řešitel projektu), České republiky (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice) a Rakouska (Verein Förderung der Baudenkmalpflege) a také asociovaných partnerů, kterými jsou Národní památkový ústav, Památkový úřad Slovenské republiky a Federální památkový úřad Rakouska (Bundesdekmalamt).

Cílem projektu je připravit vzdělávání, které bude reflektovat aktuální potřeby vybraných cílových skupin zapojených do procesu ochrany a rozvoje historického stavebního fondu – tj. pracovníci památkových úřadů a místních a regionálních samospráv, umělečtí řemeslníci, vlastníci a také architekti a stavební inženýři a další relevantní profese. Vzdělávání bude realizováno ve formě modulů, které jsou vhodným nástrojem zejména s ohledem na měnící se potřeby všech cílových skupin. Podkladem pro tvorbu tohoto mezinárodního modulového vzdělávacího programu je analýza aktuální nabídky programů a kurzů dalšího odborného vzdělávání a také analýza potřeb napříč cílovými skupinami ve všech zapojených krajinách. Modulový systém bude otevřený současně pro všechny cílové skupiny a přinese zkvalitnění komunikace těchto skupin, a tedy intenzivnější ochranu, obnovu a revitalizaci historických objektů.

Foto ze závěrečné konference