Územní odborné pracoviště v Plzni hledá nového památkáře

Dům U Zlatého slunce v Prešovské ul. č. 7. (Foto R. Kodera)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni vypisuje veřejné výběrové řízení na pracovní pozici památkář – garant území

Základní obsah práce

            Výkon odborných památkářských agend s těžištěm práce v posuzování záměrů úprav nemovitých kulturních a dalších staveb v památkově chráněných územích, včetně zpracování písemných vyjádření a památkového dohledu, samostatné základní průzkumné a dokumentátorské práce, odborného poradenství a koncipování odborných vyjádření podle § 14 odst. 6 památkového zákona.

 

Základní požadavky

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na architekturu, stavitelství a dějiny umění, nebo na ochranu a péči o stavební památky
 • základní znalosti z dějin staveb a historických sídel, historických materiálů a konstrukcí, technik a technologií, dějin umění a uměleckých řemesel
 • základní znalost systému památkové péče v ČR
 • samostatnost a zodpovědnost
 • dobrá úroveň ústního i písemného projevu v českém jazyce, komunikační schopnosti
 • znalost práce s PC
 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Výhodou je

• praxe v oboru památkové péče
• publikační činnost v oboru

Nabízíme

 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování a na penzijní připojištění
 • 200 hodin (5 týdnů) dovolené
 • možnost dalšího odborného růstu systematickým nebo doplňkovým vzděláváním
 • atraktivní pracovní prostředí v domě U Zlatého slunce v historickém centru města Plzně
 • volné vstupy na památkové objekty v ČR ve správě Národního památkového ústavu

 

Místo práce, pracovní úvazek, plat a nástup do zaměstnání

 • Prešovská 7, Plzeň
 • plný pracovní úvazek
 • první pracovní smlouva na 1 rok s možností prodloužení (zástup za rodičovskou dovolenou)
 • tarifní plat podle nařízení vlády č.341/2017 Sb. v platném znění (nástupní 11. platová třída)
 • nástup do zaměstnání: červenec 2022 (nebo dle dohody)

 

Uchazeči zašlou

 • písemnou přihlášku do výběrového řízení formou motivačního dopisu
 • strukturovaný podrobný profesní životopis
 • výpis z rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce
 • diplom (ověřenou kopii) o dosaženém vysokoškolském vzdělání

 

 

Přihlášku písemnou formou s přílohami zaslat nebo osobně podat v zalepené obálce Národnímu památkovému ústavu, Prešovská 7, 306 37 Plzeň do 8. 6. 2022. Na obálku vyznačit heslo Výběrové řízení – památkář garant.

Přihlášky uchazečů, kteří nevyhoví základním požadavkům, jsou vyřazovány. Vybraní uchazeči splňující zadaná kritéria mohou být pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne v sídle NPÚ, ÚOP v Prešovské 7, Plzeň. Uchazeči jsou o průběhu řízení informováni e-mailem a telefonicky. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo toto vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Publikováno na www.npu.cz, v sekci Pracovní příležitosti.

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na na www.npu.cz v části: ochrana osobních údajů.

 

Shrnutí nabídky