Ceny Patrimonium pro futuro mají své vítěze

Národní památkový ústav udělil ceny za nejlepší počiny v památkové péči za uplynulý rok. Osmý ročník cen Patrimonium pro futuro se konal v úterý 9. listopadu na Nové scéně Národního divadla v Praze a poprvé ho v přímém přenosu na ČT art mohli sledovat i diváci u televizních obrazovek.

Záznam slavnostního udílení cen NPÚ Patrimonium pro futuro můžete zhlédnout zde.

Letošní ročník přinesl novinky také v podobě rozšířených kategorií i samotné ceny, kterou vyrobila společnost Lasvit podle návrhu Kurta Gebauera.

Cena Patrimonium pro futuro hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat zástupce, kteří se následně ucházejí o ocenění v daných kategoriích. Do soutěže bylo letos nominováno 34 pozitivních počinů a objevů z oblasti památkové péče. Zatímco porota vybírala vítěze jednotlivých kategorií, veřejnost vybrala vítěze ceny Památky děkují  v online hlasování, které probíhalo od
16. června do 30. září 2021.

Objev/nález roku

V kategorii objev/nález roku odborná porota ocenila Arcibiskupství olomoucké a společnost SEADD za nález středověkých stavebních konstrukcí topenišť v klášteře na Velehradě. Porota ocenila zejména citlivost k památkovým hodnotám a nadstandardní odhodlání k jejich ochraně, které vlastník projevil poté, co byly v rámci revitalizace bývalého kláštera na Velehradě objeveny pozůstatky topenišť včetně topeniště středověké černé klášterní kuchyně. Po tomto nálezu vlastník ochotně zásadním způsobem změnil původně zamýšlené provozní schéma a upřednostnil prezentaci tohoto výjimečného nálezu.

Cenu přebírají Šárka Brantalová za společnost SEADD, Pavel Vostál za Arcibiskupství Olomoucké

Záchrana památky

Cenu za záchranu památky si odnesl Petr Antoni, předseda Spolku Mederova domu v Žatci, za záchranu gotického domu č. p. 102 v Žatci, jenž je jednou z nejstarších místních památek s jádrem ze 14. století. Porota ocenila mimořádné nasazení a odhodlání zachránit stavbu, jež byla považována za nezachranitelnou. Ocenila také zodpovědný přístup při provádění výzkumů a průzkumů, které přinesly zajímavé poznatky i podporu, kterou projekt záchrany získal ze strany místní komunity.

Cenu přebírá Petr Antoni, předseda Spolku Mederova domu

 

Příkladná správa a prezentace památkových objektů

Jednou z nových kategorií je příkladná správa a prezentace památkových objektů, v níž jsou nominováni nejen kasteláni památek ve správě NPÚ, ale i jiných subjektů. Historicky první vítězkou se tak stala Jana Germenis-Hildprant ze zámku Blatná. Na tomto zámku vyrůstala, v roce 1951 však její rodina musela Československo opustit. V polovině devadesátých let se Jana Germenis-Hildprant do České republiky vrátila a od roku 2014 žije opět v Blatné, kde spravuje rodinné dědictví včetně blatenského zámku, který byl rodině vrácen v restituci. Cena jí byla udělena za péči o svěřené kulturní dědictví i snahu jej v co nejlepším stavu předat dalším generacím.

Cenu přebírá Jana Germenis-Hildprant

Restaurování památky

Další novinkou letošního ročníku je i samostatná kategorie restaurování památky, jejímž vítězem se stal městys Nepomyšl za odkryv a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli. Porota ocenila nejen správný postup při obnově kostela, který umožnil objev významného díla, ale také zapojení obce, jež pečlivou obnovu a prezentaci souboru maleb financovala z vlastního rozpočtu.

Cenu přebírají za městyse Nepomyšl restaurátor Michal Šelemba a zastupitel městyse Nepomyšl, Martin Kaše

Památková konverze

Nově porota udílela ocenění také v kategorii památková konverze, v níž si cenu převzala společnost Merlot d'Or za konverzi provozovny bývalého železářství „Koula a syn“ v Praze na vinotéku a banku vín. Tento rozsahem malý, ale velmi inspirativní počin je dokladem toho, že invenčním přístupem lze starému vdechnout nový život a dát mu současné využití. Porota vyzdvihla nejen celkové vyznění obnovy ale i pozornost, jež byla věnována detailům.

Cenu přebírá Diana Sixtová, jednatelka společnosti Merlot d’Or

Osobnost roku

Osobností roku se stal Karel Schmied, jehož dlouholetá činnost na poli ochrany, obnovy a propagace chebské lidové architektury přinesla skvělé výsledky a zásadně přispěla k jejímu uchování.

Cenu přebírá Karel Schmied

Prezentace a popularizace

V kategorii prezentace a popularizace cenu převzal Pavel Šercl, majitel Jizerskohorského technického muzea v Bílém Potoce. Ten areál textilní továrny zakoupil v roce 2002, následně inicioval prohlášení celého komplexu za kulturní památku a v roce 2011 započal s jeho postupnou rehabilitací. Porota ocenila citlivé provedení opravy zchátralého areálu, především ale také využití jeho části jako veřejně přístupné muzejní expozice a zázemí pro pořádání doprovodných programů.

Cenu přebírá Pavel Šercl, majitel památky

Obnova památky

Vítězem kategorie obnova památky se stala Federace židovských obcí v ČR za obnovu venkovské synagogy v Polici. Porota ocenila nejen citlivé provedení samotné obnovy, ale zejména její precizní vědecký způsob, reagující na průběžná zjištění a nálezy.

Cenu přebírají Jaroslav Klenovský a Květa Svobodová za Federaci židovských obcí

Cena generální ředitelky NPÚ

Cenu generální ředitelky NPÚ, která je udílena napříč všemi kategoriemi, si letos odnesl restaurátor a konzervátor z Valašského muzea v přírodě, Luděk Dvořák, za příkladný dohled při obnově jídelny Libušín po rozsáhlém požáru. Jídelnu Libušín, mistrovské dílo architekta Dušana Jurkoviče, v roce 2014 fatálně poškodil rozsáhlý požár. Na základě průzkumů a dobových fotografií se roubenou stavbu podařilo obnovit jedinečným způsobem, která v Evropě nemá obdobu. Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková ocenila důraz na tradiční řemeslné technologie a důslednost, s níž byly výsledky průzkumů aplikovány při realizaci stavby. Vyzdvihla také význam obnovy pro celospolečenské uvědomění a ocenění památkových a kulturních hodnot.

Cenu přebírá restaurátor a konzervátor Luděk Dvořák za příkladný dohled při obnově jídelny Libušín

 

Cena veřejnosti Památky děkuji

Cenu veřejnosti Památky děkují, jejíhož laureáta vybírali lidé v online hlasování ze všech 34 nominací, si převzali zástupci společnosti Czech Property Investments, a.s. a architekt Marek Tichý z TaK Architects za obnovu bývalé budovy Elektrických podniků hlavního města Prahy.

Zdeněk Havelka a Jakub Velen za PR CPI Property Group a Marek Tichý za TaK Architects

Speciální poděkování patří všem partnerům, kteří se na předávání cen NPÚ podíleli: