Šlechtická diplomacie se představila v Madridu, výstavu doplnilo sympózium

Císařští vyslanci v Madridu a jejich rezidence v českých zemích

Národní památkový ústav ve spolupráci s Historickým institutem Nejvyšší rady Španělska pro vědu a výzkum (CSIC) uspořádaly vědecké sympózium Císařští vyslanci v Madridu a jejich rezidence v českých zemích. Kulturní a společenský transfer v 16. až 19. století, které proběhlo 15. listopadu v konferenčním sále budovy CCHS-CSIC v Madridu.

Experti z řad pracovníků Národního památkového ústavu v České republice (Petr Pavelec, Milena Hajná, Jana Sedláčková), Institutu Národního dědictví Španělska (Almudena Pérez de Tudela) a španělských univerzit (Rubén González Cuerva, Ferrán Escrivà-Llorca) zde představili různé způsoby kulturní výměny mezi Španělskem a českými zeměmi v minulosti.

V Madridu byla v polovině 16. století ustavena jedna z nejstarších trvalých císařských ambasád se stálým vyslancem. Od 16. do 19. století zastávali post stálých či mimořádných vyslanců ve Španělsku desítky mužů, z nichž mnozí pocházeli z Českého království. Někteří po sobě zanechali na svých domovských zámeckých sídlech soubory uměleckých a osobních předmětů, knih či archivních dokumentů, které byly s jejich diplomatickým pobytem u královského dvora v Madridu přímo spojené. Jednalo se o náboženské a filozofické spisy, literární díla, divadelní hry, hudební partitury, sochy, obrazy, grafické listy, relikviáře, o nábytek, šperky, oděvy, módní doplňky a mnohé další. Vědecké příspěvky na sympóziu měly za cíl představit širší odborné veřejnosti nejvýznamnější artefakty španělské provenience v Čechách a také ukázat zámecká sídla, ve kterých se nacházejí.

Samotné sympózium i následnou vernisáž výstavy slavnostně zahájil velvyslance České republiky ve Španělském království Ivan Jančárek spolu s ředitelkou CCHS-CSIC, paní Consuelo Naranjo Orovio a náměstkem generální ředitelky Národního památkového ústavu Petrem Spejchalem. Následovala komentovaná prohlídka výstavou vedená historičkou a kurátorkou Milenou Hajnou. V souvislosti s navázáním širší spolupráce Národního památkového ústavu s Institutem Národního dědictví Španělska, který spravuje tamní královská sídla a jejich umělecké sbírky, navštívili následující den pracovníci NPÚ královský zámek a klášter El Escorial v doprovodu hlavní kurátorky Almudeny Pérez de Tudela.   

Sympózium a doprovodná výstava jsou jednou ze zahraničních aktivit projektu Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, který je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018. Projekt zaštítily Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo kultury České republiky, Velvyslanectví České republiky ve Španělsku, Ministerstvo pro vědu, obnovu a univerzity Španělska (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España) a Nejvyšší rada Španělska pro vědu a výzkum – Centrum humanitních a sociálních věd (CCHS-CSIC).