Seminář seznámil účastníky s vývojem dřevěných podlah a jejich obnovou, nechyběla ani exkurze

Seminář Parketová podlaha v čase

V pátek 2. listopadu 2018 se v prostorách Národního památkového ústavu uskutečnil odborný seminář Parketová podlaha v čase zaměřený na historii parketářství a aktuální tendence v oblasti péče o historické parketové podlahy v České republice v celoevropském kontextu. Workshop byl na půdě NPÚ realizován ve spolupráci s iniciativou WORKCAMP PARQUET, z.s., za cíl měl představit příklady dobré praxe v oblasti restaurování parket.

Úvodní přednášku o typologii historických parketových podlah v Čechách a na Moravě přednesl Pavel Jerie z NPÚ, který posluchače provedl stručným historickým vývojem dřevěných podlah a na konkrétních obrazových ukázkách je seznámil s jednotlivými typy a vzory podlah užívanými v českých zemích. Do své prezentace zahrnul příklady dobré i špatné praxe péče o historické podlahy v českém prostředí. 

Následující řečník Robert Wacha, památkový architekt z rakouského Památkového úřadu (Bundesdenkmalamt), představil výcvikovou a ediční činnost střediska v Mauerbachu u Vídně, které spravuje specializovaný depozitář historických stavebních prvků a nabízí komentované prohlídky a restaurátorská školení.

V odpoledním bloku zazněla prezentace projektu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu etnologie NAKI Řeč materiálu, historie a vize budoucnosti řemesel. Poté následovaly prezentace představující konkrétní příklady obnovy historických parketových podlah v Polsku a Nizozemí, které přednesli samotní mistři parketáři a restaurátoři Jarosław Gawina a Eric Jongmans. Seminář uzavírala praktická ukázka restaurování parket ruským restaurátorem Rinatem Kamalovem ve spolupráci s René Caranem, projektovým manažerem WORKCAMP PARQUET, z.s. Odborný program semináře zakončila exkurze do Colloredo-Mansfeldského paláce v Karlově ulici, kde se v rámci unikátně dochovaných interiérů nalézá i soubor historických parketových podlah. 

Celý program moderovala Kateřina Samojská, koordinátorka kurzu Řemeslné obnovy historických staveb, jehož obsahová náplň se v roce 2019 bude soustředit právě na ochranu a obnovu dřevěných prvků a konstrukcí. Tlumočení odborných přednášek do angličtiny a z polštiny se ujala Vladěn Lasotová z odboru edukace a dalšího vzdělávání NPÚ.