Záchrana rotundy sv. Václava na Malé Straně získala ocenění Europa Nostra

Interiér rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí s replikou původní dlažby (© Martin Frouz, nepodléhá CC)

Ocenění Europa Nostra získal v letošním roce projekt záchrany rotundy sv. Václava realizovaný Matematicko-fyzikální fakultou UK, na němž se podílel i tým z odboru archeologie územního odborného pracoviště NPÚ v Praze pod vedením dr. Jarmily Čihákové. Porota ocenila zejména způsob vizuální prezentace archeologických vrstev a úsilí vložené do prezentace a interpretace pozůstatků rotundy. Podle ní je dále projekt příkladem dobře provedeného restaurování „in situ“. Porota zároveň vyzvedla úsilí univerzity o zapojení této významné památky do vzdělávání studentů a širší veřejnosti.

Raně středověká rotunda sv. Václava z poslední čtvrtiny 11. století skrytá v útrobách historické budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí je jednou z nejstarších církevních staveb na území Prahy. Celá staletí byla považována za zničenou při rozsáhlých přestavbách areálu jezuitského profesního domu v 17. století. Při záchranném archeologickém výzkumu během rekonstrukce budovy byla objevena 3. února 2004.

Mimořádně cenný objev znamenal ovšem velký závazek pro fakultu, která si předsevzala, že bude rotunda nejen bezpečně zakonzervována, ale bude také vytvořena expozice prezentující její historii a vzácné nálezy široké veřejnosti. Projekt, financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů, si zasloužil pozornost díky mimořádně široké kooperaci archeologů, restaurátorů, stavebních historiků, geodetů, přírodovědců, techniků či stavařů. V okamžiku spuštění projektu však chyběly zhruba dva milióny korun požadované finanční spoluúčasti. Fakulta se rozhodla získat prostředky veřejnou sbírkou a nutnou částku získala od více než 800 přispěvatelů z řad veřejnosti.

Vytvořená expozice seznamuje návštěvníky nejen se samotným unikátním torzem rotundy, ale i s metodami a postupem prací, které zde byly provedeny. Vznikla také počítačová simulace výstavby objektu, použité stavební technologie a podoby rotundy.

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra získalo letos 29 projektů ze 17 zemí, ať už za mimořádné výsledky v oblasti restaurování, výzkumu, specializovaných služeb a vzdělání, výchovy či popularizace problematiky památek. Nezávislé poroty expertů přitom hodnotily 160 soutěžních přihlášek, podaných organizacemi a jednotlivci z 31 evropských zemí.