Na pomoc českým památkám přijeli dobrovolníci až z Anglie

Zdenka Lňěníčková, lektorka edukačních programů a Peter Jamieson, předseda The Friends, Krásný Dvůr | © NPÚ, Kateřina Samojská

Přátelé českých památek z Velké Británie zdarma pracují na obnově parku zámku Krásný Dvůr. Jejich cílem je inspirovat k dobrovolnictví ostatní, hlavně místní.

Dobrovolníci z charitativní organizace The Friends of Czech Heritage letos opět pořádají „working parties“ v zámeckém parku v Krásném Dvoře. Loni zde vyčistili pomník padlým a kamenné schody v Poustevníkově rokli, teď čistí strouhu, která přiváděla vodu do bazénu pod Čínským pavilonem.

Peter Jamieson, předseda The Friends, by byl podle svých slov rád, kdyby se do podobných akcí zapojilo více Čechů: „The Friends se již 10 let snaží svou činností inspirovat k dobrovolnictví, které má v Anglii vekou tradici,“ říká. Tým dobrovolníků bude pracovat bez nároku na honorář celkem týden, sami si hradí cestu, stravu a ubytování.

„I drobnější počáteční podporou mohou být iniciovány velké věci,“ dodává Milan Svoboda, který organizuje pobyt pracovní skupiny a sám je též dobrovolník. Součástí velké plánované obnovy zámeckého parku v Krásném Dvoře by měla být i oprava rezervoáru u Čínského pavilonu a kaskády vodopádu ústící před Panovým templem.

I když není možné obnovit přívod vody historickou strouhou, návštěvníci díky jejímu vyčištění získají představu o rozsahu a funkci původního umělého vodního systému. V budoucnu se také počítá se spouštěním vodopádu v přesně určených časech. O dotaci z IROP bylo zažádáno letos v březnu.

Kontakt:

Dobrovolnictví v NPÚ