Archeologický výzkum vnější hradby v prostoru bylinkové zahrady na Grabštejně

V průběhu dubna proběhl na hradě Grabštejn zjišťovací archeologický výzkum vnější hradby na jižním předpolí za účelem zajištění podkladů k předprojektové přípravě opravy havárie ohradního zdiva.

Předmětem archeologického výzkumu se stala část parkánové hradby na jižním svahu, která byla po roce 1655 pobořena. Na torzu staré hradby byla v průběhu 19. století vybudována ohradní zeď pro deputátní zahrady vrchnostenských úředníků. Předmětem výzkumu se stalo zjištění míry a stavu dochování původních hradeb z 16. století a jejich návaznost na destruovanou zídku oplocení z 19. století.
Kromě samotného zdiva bylo součástí výzkumu i podrobné studium uloženin nacházejících se v bezprostřední blízkosti tělesa hradby i v jejím základovém vkopu. Na místě bylo objeveno množství movitých archeologických nálezů v podobě keramických nebo kovových artefaktů dokládajících tehdejší tvary kuchyňských nádob, podobu kamnových kachlů nebo typy stavebního kování. Výsledky výzkumu byly na místě podrobně zdokumentovány a pomocí nejmodernějších metod převedeny do virtuálního prostoru přesným 3D skenováním.
 
Více o výzkumu se dozvíte v tiskové zprávě, která vznikla součinností územní památkové správy na Sychrově a územního odborného pracoviště v Liberci.
 
Podrobné informace k archeologickým výzkumům a fotografie nalezených artefaktů jsou umístěny na webu hradu:  https://www.hrad-grabstejn.cz/cs/o-hradu/archeologicke-vyzkumy-na-hrade