Konference Obnova památek 2024 – střešní krajina

Ve dnech 19.—20. 3. 2024 se koná v Praze 22. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Akce se koná pod záštitou a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury ČVUT a ČNK ICOMOS. Uzávěrka přihlášek pro posluchače je 8. 3. 2024 nebo při naplnění kapacity sálu. Při platbě do 27. 2. 2024 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!

 

Program přednášek

úterý 19. 3. 2024 | od 9 do cca 17 hodin | Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Zahájení

 • Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti

Úvodní vystoupení

 • Dr. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D. - Národní památkový ústav, náměstkyně generální ředitelky

Střešní krajina - jedna strana pomníku mezi tlakem na rozvoj nemovitostí a energetickou optimalizací

 • Univ. Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus - University for Continuing Education Krems, Scientific Director, Research Lab Sustainable Cultural Heritage, Rakousko

Střešní krajina

 • Pavel Jerie - Národní památkový ústav, GŘ

Kulturní hodnoty střech

 • Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D. - Národní památkový ústav, GŘ

Krytiny – historické shrnutí s přihlédnutím k zachovaným krytinám na historických objektech

 • PhDr. Martin Ebel, Ph.D. - Muzeum stavitelství a architektury (NTM), ředitel, Mgr. Jakub Chaloupka - Národní památkový ústav, ÚOP v Lokti, doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT

Ochrana střešní krajiny - hrozby staré i nové. Příklady dobré a špatné praxe z plošně chráněných území Prahy

 • Mgr. Jan Holeček - Národní památkový ústav, ÚOP v Praze

Začátky doby sluneční (o fotovoltaické přeměně při využití energie ze Slunce)

 • RNDr. Antonín Fejfar, CSc. - Fyzikální ústav AV ČR

Využití energie ze Slunce (jak to udělat doopravdy)

 • Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Střešní krajina v proměnách dnešní doby

 • Bc. Libor Honzárek - předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Smrkový a modřínový štípaný šindel - výroba a vyžití v praxi

 • Josef Čábelka - šindelářství


Program exkurzí

středa 20. 3. 2024 | dopoledne
 • Budova Elektrických podniků
 • Armádní muzeum Žižkov
 • Fantova budova, Hlavní nádraží Praha
 • Skleněný palác (Skleňák)
 • Pražský hrad, Vladislavský sál
 • Toskánský palác
 • Petschkův palác

Délky prohlídek cca 1,5 - 2 hodiny.

Exkurze jsou určené výhradně pro účastníky přednášek předchozího dne a z kapacitních důvodů se lze zúčastnit pouze jedné exkurze.

Podrobnější informace k obsahu konference a přihlášku najdete na webu pořadatele.

 

Související akce

Konference Obnova památek 2024 – střešní krajina

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

19. 3. 2024 – 20. 3. 2024

9.00 – 17.00