Svatební obřady na hradě Lipnici v roce 2022

Také v roce 2022 můžete uzavřít civilní i církevní sňatek v kapli sv. Vavřince a sv. Josefa na hradě Lipnici.

Termíny civilních svatebních obřadů v hradní kapli v roce 2023

 • čtvrtek 20. dubna
 • sobota 22. dubna
 • čtvrtek 27. dubna
 • sobota 29. dubna
 • čtvrtek 18. května
 • sobota 20. května
 • čtvrtek 25. května
 • sobota 27. května
 • čtvrtek 8. června
 • sobota 10. června
 • čtvrtek 22. června
 • sobota 24. června
 • čtvrtek 13. července
 • sobota 15. července
 • čtvrtek 20. července
 • sobota 22. července
 • čtvrtek 3. srpna
 • sobota 5. srpna
 • čtvrtek 17. srpna
 • sobota 19. srpna
 • čtvrtek 31. srpna
 • sobota 2. září
 • čtvrtek 14. září
 • sobota 16. září
 • úterý 26. září
 • čtvrtek 12. října
 • sobota 14. října

   V určené dny jsou svatební obřady vypsány vždy od 10 do 14 hodin. Poplatek za pronájem hradní kaple činí 
4 840,- Kč včetně DPH. Svatební obřad, přesný termín a hodinu obřadu a další formální náležitosti je nutné dojednat na matrice obecního úřadu v Lipnici nad Sázavou na tel. +420 569 486 139 nebo na e-mailu mesto@lipnicens.cz stejně jako celkovou výši platby za svatební obřad včetně poplatku pro obecní úřad.

Církevní obřad je potřeba individuálně dojednat na tel. +420 606 521 973 mimo níže uvedené termíny.