Přednáška Mileny Nečáskové: Restaurování

Pozvánka na přednášku o Cestě ke staronové kráse. O restaurování si můžete povídání vyslechnout v přednáškovém sálu Krajské vědecké knihovny v Liberci dne 30. listopadu 2023 od 18.00.

Představí příběhy a proměny několika vybraných památek. Dotkne se např. zdevastovaného klášterního kostela v Oseku a jeho uvedení do původní barokní krásy, vzkříšení nástěnných maleb cyklu Tance smrti na Kuksu a připomeneme rovnost před smrtí na několika deskových malbách ze sbírek Severočeského muzea. Závěr bude věnován restaurátorským proměnám soch a obrazů z libereckých sbírek.

Přednáška je otevřená všem, kdo chtějí poznat svět restaurování a ocenit jeho přínos pro umění a historii.

Přednáší: RNDr. Milena Nečásková