Poválečná architektura jako památka: Galerie Jaroslava Fragnera a Národní památkový ústav představují novou výstavu

Stanice Náměstí Republiky, vestibul, foto 80. léta (archiv Metrostavu)

Mají poválečné budovy místo v naší historii? Nová výstava v Galerii Jaroslava Fragnera „Poválečná architektura jako památka“ se zaměří na proměny pražských staveb z období 1945–1989. Jak chráníme poválečné stavby v Praze a jak je přizpůsobit současnosti tak, aby neztrácely své výtvarné kvality? Výstava bude zahájena vernisáží dne 29. září a potrvá až do 26. listopadu 2023, během jejího trvání jsou návštěvníci*ce zváni k prozkoumání původních plánů a perspektiv, fotek i fyzických artefaktů z některých pražských památkově chráněných budov, ale i budov, které by si ochranu zasloužily. Výstava se soustředí především na historii a současný stav stanic pražského metra, součástí však budou i příklady několik významných rekonstrukcí poválečné architektury. První doprovodné akce se uskuteční v rámci festivalu Den architektury.

Na stavby postavené v letech 1945–1989 stále ještě nepanuje jednotný názor, přitom již od jejich vzniku uplynulo několik desítek let. Na jedné straně stojí historici*čky architektury dlouhodobě poukazující na hodnoty poválečných staveb, na druhé straně konzervativně smýšlející odborníci*ice i laici, kteří stále nevidí smysl v uchování tohoto segmentu historie. Obrovský zájem mladší generace historiků*ček umění v posledních deseti letech dokládá důležitost této vrstvy architektury. Dochází k postupnému, i když velmi pomalému přehodnocování oficiálních postojů k poválečnému dědictví.

„V tom není Praha ani Česká republika výjimkou, podobný proces můžeme pozorovat na západ i na východ od našich hranic. Poměr příznivců*kyň a odpůrců*kyň se mění ve prospěch zachování architektury druhé poloviny 20. století. O mnoho významných staveb a interiérů jsme však již přišli, o to naléhavěji vyvstává potřeba chránit ty, které ještě zbývají,“ říká Matyáš Kracík za kurátorský tým Národního památkového ústavu.

Cílem výstavy „Poválečná architektura jako památka“ bude přiblížit roli Národního památkového ústavu (NPÚ) při ochraně poválečné architektury, objasnit výzvy a problémy v této oblasti a popsat aktuální stav ochrany tohoto kulturního dědictví. Autoři*rky výstavy představují exponáty zahrnující fotografie, nákresy a artefakty, které návštěvníkům*icím umožní prozkoumat ikonické i méně známé budovy, odrážející dobu a architektonické trendy své éry. Výstava zve nejen k návratu do minulosti, ale i k přemýšlení o důležitosti zachování a ochraně architektonického dědictví pro budoucí generace.

„Tentokrát se doprovodný program výstavy nebude odehrávat jen v budově galerie, ale podíváme se i do areálu Betlémské kaple nebo do interiérů pražského metra. Pozvali jsme také několik zahraničních hostů a hostek a těšíme se, co nového vnesou do debaty o poválečné architektuře u nás,“ říká Karolína Plášková z Galerie Jaroslava Fragnera. Hlavní část výstavy bude tvořit pražské metro, které se stalo předmětem průzkumu a dokumentace v posledních letech. Výstava se bude soustředit na původní architektonické řešení tohoto nejrozsáhlejšího veřejného interiéru, který v období normalizace vznikl, a jeho památkový potenciál. Nedoceněný odkaz pražského metra představí kromě dobových výkresů a fotografií také fyzické vzorky obkladů metra – například ikonické „puklice“ z trasy A nebo charakteristiky jednotlivých tras metra a vybraných stanic.

Doprovodný program výstavy:
  • Úterý 3. 10. 2023 v 17:00: Komentovaná prohlídka areálu Betlémské kaple s historikem architektury Lukášem Beranem
  • Čtvrtek 5. 10. 2023 v 17:00: Komentovaná prohlídka výstavy s jedním z autorů výstavy, památkářem Matyášem Kracíkem
  • Neděle 15. 10. 2023 ve 14:00: Komentovaná procházka interiéry pražského metra se sochařem a publicistou Pavlem Karousem
  • Čtvrtek 26. 10. 2023 v 18:00: Přednáška historičky architektury Anny Cymer (PL)
  • Středa 1. 11. 2023 v 18:00: Přednáška historika architektury Dániela Kovácse (H)
  • Čtvrtek 23. 11. 2023 v 18:00: Přednáška publicisty Owena Hatherleyho (UK)
  • Pátek 24. 11. 2023 v 15:00: Komentovaná prohlídka areálu Betlémské kaple s historikem architektury Lukášem Beranem
  • Pátek 24. 11. 2023 v 16:30: Sympozium o areálu Betlémské kaple a architektu Jaroslavu Fragnerovi
  • Procházka ve spolupráci s týmem Mapamátky

Výstava Poválečná architektura jako památka

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1

výstava: 30. září – 26. listopadu 2023

vernisáž: 29. září 2023 v 19:00

otevírací doba: středa – neděle, 14:00 – 19:00

vstup zdarma

Připraveno ve spolupráci Národního památkového ústavu a ČVUT


kurátorský tým:
Matyáš Kracík (koncepce), Anna Schránilová, Kateřina Houšková, Hedvika Křížová / Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

architektonické řešení:
Magdalena Uhlířová, Adéla Vavříková / ruina office, Jakub Marek, Martin Odehnal / HASL

grafický design:
Kryštof Novák, David Šrot / Studio ZDAAR

překlad:
Františka Blažková

produkce:
Václav Suchan, Karolína Plášková / Galerie Jaroslava Fragnera

PR:
Filip Chládek / Galerie Jaroslava Fragnera

instalace:
Jakub Marek, Martin Odehnal / HASL, Magdalena Uhlířová, Adéla Vavříková / ruina office

fotografie:
archiv NPÚ ÚOP PR, archiv Metrostavu, Roman Polášek, archiv IPR Praha, archiv Ehl & Koumar architekti, Prokop Paul

obklady z metra a výkresy:
Dopravní podnik hl. m. Prahy

Zřizovatelem Galerie Jaroslava Fragnera je České vysoké učení technické v Praze. Koncept výstavy vytvořil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze. Výstava je výsledkem několikaletého grantu NPÚ „Moderní architektura 20. století“, poskytnutého Ministerstvem kultury. Průzkumy vybraných typologických celků, např. sakrální architektura, individuální bydlení, sportoviště, obytné komplexy, probíhají ve vybraných lokalitách několika krajů ČR (Praha, Brno, Středočeský, Liberecký, Ústecký, Jihočeský kraj). Výstava a její doprovodný program se koná s finanční podporou Ministerstva kultury, hlavního města Prahy a Nadace české architektury. Obklady z metra a výkresy zapůjčil Dopravní podnik hl. m. Prahy.


Kontakty pro média

Filip Chládek, +420 737909752, filip.chladek@cvut.cz

Blanka Černá, +420 724 511 225, cerna.blanka@npu.cz