Obnova zámecké zahrady a zahradnictví v Lysicích finišuje

Jen tři měsíce zbývají do ukončení rozsáhlé (více jak dvouleté) obnovy zámecké zahrady a zahradnictví, financovaného z programu MK (Obnova národního kulturního dědictví). Dokončují se omítky na ohradních zdech, opravy cihelných schodišť i zídek s keramickým krajkovým. Obě kašny už mají svoji výzdobu po restaurování. Zahradnická firma každý den přiváží a sází trvalky, umělé závlahy tedy podstupují zatěžkávací zkoušku. Zůstává ještě dokončit spodní parter s bazénem, kde položí trávní koberce do tvarů, které určuje pásovina a mlatové cesty. V grottě se pokládá podlaha z originálů dlaždic s erbem Dubských a nových kopií, které nahradí chybějící originály. Včelín svými novými nátěry už rozsvítil východní nároží zahrady a v části zvané Kapucínka se vysypanými kamínky a zelení rýsují brodérie.

Ani v zahradnictví práce nekončí, nově je založeno kompostiště, dokončují se interiéry, závlahy a topení ve sklenících. Intenzivně se obnovují a repasují truhlářské části a paní zahradnice se už radují z nových pracovních stolů ve spodních sklenících.

Těšíme se, že už v dubnu 2024 přivítáme první návštěvníky, kteří si navíc oproti předchozím návštěvám zahrady prohlédnou i náš unikát, obnovenou fíkovnu z 19. století s pojezdnou střechou. Koncem května dosázíme ještě letničky nejen do záhonů, ale především do několika desítek ozdobných mís a květináčů, rozvezeme rostliny ze skleníků a oranžerie do tzv. ranžírunků a věříme, že lysická zahrada se bude rovnat dalším významným a obnoveným zahradám na Moravě.