Památkář/ka – garant/ka území a specialista na lidovou architekturu

Ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE Památkář/ka – garant/ka území a specialista na lidovou architekturu.

Předpokládaný nástup: duben 2023

Doba sjednávaného pracovního úvazku: doba určitá (zástup za rodičovskou dovolenou)

Místo výkonu práce: Žďár nad Sázavou

Hledáme:

 • zodpovědného a samostatného kolegu či kolegyni s organizačními a komunikačními schopnostmi v systému státní správy ČR a oboru památkové péče
 • VŠ vzdělání se zaměřením: historické, uměnovědné vědy, dějiny umění a jiné kulturní historické vědy, vhodně architektura a stavebnictví
 • výborná znalost českého jazyka (zejména v písemném projevu)
 • schopnost práce se stavební dokumentací
 • uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Word, Excel, PowerPoint., atd.)
 • aktivního řidiče (sk. B.)
 • trestní a morální bezúhonnost
 • pečlivost a důslednost

Nabízíme:

 • zajímavou a naplňující práci ve stabilní, celorepublikově fungující příspěvkové organizaci Ministerstva kultury ČR
 • profesní rozvoj v souladu s osobními i podnikovými potřebami, účast na odborných konferencích a vzdělávacích projektech
 • platové podmínky dle zákona 262/2006 Sb., v platném znění (maximálně 12. platová třída)
 • plný úvazek
 • pružnou pracovní dobu
 • příspěvek na stravování
 • výhodný tarif pro mobilní volání
 • dovolenou odpovídající délce pracovního poměru, max. pět týdnů v kalendářním roce
 • volné vstupy na hrady zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Výhodou:

 • znalost Památkového zákona a agendy státní památkové péče
 • znalost lidové architektury
 • aktivní přístup k používání PC a ochota rozvíjet své zkušenosti na poli elektronických databází a archivačních systémů
 • publikační činnost v oboru

Pracovní náplň památkáře/ky a specialisty na lidovou architekturu:

 • zpracování písemných vyjádření, odborná pomoc a konzultační činnost projektantům, vlastníkům kulturních památek a správním orgánům státní památkové péče
 • konzultační a vyjadřovací činnost NPÚ v oboru péče o památkově chráněné objekty a plošně chráněné území
 • spolupráce se specialisty a s garanty památkové péče pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území
 • tvorba operativní dokumentace památkového fondu v Kraji Vysočina
 • evidence a dokumentace nemovitých památek v regionu
 • příprava podkladů na prohlašování objektů za kulturní památku
 • další související činnosti, včetně průzkumu příslušného památkového fondu a jeho prezentace

 

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici na uvedenou adresu zašlete:

 • motivační dopis s vyjádřením m. j. i vlastní představy o práci
 • strukturovaný profesní životopis vč. podrobného přehledu realizované praxe  
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Požadované podklady zašlete nejpozději do pátku 10. 2. 2023 do 10:00 hodin buď na e-mail:

zamazalova.jaroslava@npu.cz, nebo v zalepené obálce se zřetelným označením „NEOTVÍRAT -výběrové řízení - památkář/ka – garant/ka území a specialista na lidovou architekturu na adresu:

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6
588 56 Telč

Na základě předložených podkladů proběhne užší výběrové řízení pro zvané uchazeče ve dnech od 14. 2. do 20. 2. 2023 spojené s ústním pohovorem. O účasti na osobním pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit v průběhu řízené bez uvedení důvodu.

Kontaktní osoba: MgA. Jan Klimeš, Ph.D.
tel.: 567 213 116, mob.: 778 700 094

 

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.