Výběrové řízení na pozici památkář – garant území

Ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, vypisuje výběrové řízení na místo památkáře – garanta území pro agendu stavebních památek a památkově chráněných území v Jihočeském kraji.

Náplň práce:

 • agenda stavebních památek a objektů v památkově chráněných územích
 • zpracovávání písemných vyjádření, odborná pomoc vlastníkům kulturních památek, konzultační činnost
 • výkon památkového dohledu
 • tvorba operativní dokumentace svěřeného památkového fondu

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání - architektura, stavební obor nebo další příbuzné obory, přednostně se zaměřením na památkovou péči
 • schopnost práce se stavební dokumentací
 • znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • výpis z rejstříku trestů
 • flexibilitu a samostatnost
 • dobré komunikační schopnosti

Výhodou:

 • praxe v oboru památkové péče, znalost systému státní památkové péče a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • praxe ve stavebnictví a veřejné správě

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD)
 • platové ohodnocení dle zák. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 11. platová třída
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • možnost využívání pružné pracovní doby
 • pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování
 • dobrý pracovní kolektiv, příjemné pracovní prostředí
 • volné vstupy na památkové objekty ve správě NPÚ v České republice a do vybraných institucí zřizovaných MK ČR
 • možnost rekreace na objektech ve správě NPÚ

Uchazeči zašlou:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis s podrobným přehledem praxe
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v prosté kopii

Předpokládaný nástup:  1. 12. 2019

Místo výkonu práce: Senovážné nám. 6, 370 01 České Budějovice

Požadované doklady zašlete do 31. 10. 2019 na e-mail neprasova.eva@npu.cz nebo poštou v obálce označené slovy „VŘ garant území“ na adresu: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 6, 370 21 České Budějovice.

O účasti na osobním pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem, případně telefonicky.

Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

VYHLAŠOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NEVYBRAT ŽÁDNÉHO Z UCHAZEČŮ NEBO TOTO VYPSANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠIT KDYKOLIV V JEHO PRŮBĚHU.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Podrobnější informace:

 • Ing. arch. Naděžda Pálková, vedoucí odboru péče o památkový fond, palkova.nadezda@npu.cz, tel. 724 924 931.
 • Ing. Eva Dupkaničová, vedoucí provozně-ekonomického odd., dupkanicova.eva@npu.cz, tel. 775 444 130
2019_8_VR_garant.pdf PDF (236,57 KB)