Náměstek / náměstkyně ředitele územní památkové správy

Národní památkový ústav je vysoce odbornou a prestižní výzkumnou státní institucí, která má jedinečné poslání v oblasti ochrany a prezentace kulturního dědictví České republiky. Ve správě Národního památkového ústavu je rovněž unikátní soubor státních hradů, zámků a jiných památkových objektů. Ředitel NPÚ, územní památkové správy (dále jen ÚPS) v Praze vypisuje výběrové řízení na jmenovanou vedoucí pozici: náměstek / náměstkyně ředitele územní památkové správy

Náplň práce:

 • odpovědnost za sestavení a čerpaní rozpočtu organizační jednotky (ÚPS v Praze/Ústí nad Labem) včetně dohledu nad dodržením podmínek dotačních a jiných zdrojů
 • strategické řízení a kontrola přípravy a realizace stavebních investičních akcí v plném rozsahu vyjma agendy veřejných zakázek
 • řídící a věcná kontrola agend zajišťovaných podřízenými vedoucími těchto odborů: odbor provozně-ekonomický, odbor správy a prezentace majetku, odbor detašovaných servisních center; zejména se jedná o tyto agendy: účetnictví, personalistika, správa a evidence majetku včetně majetku kulturní povahy, investiční stavební akce, tvorba expozic a instalací
 • odpovědnost za plnění daňových povinností organizační jednotky
 • zastupovaní ředitele územní památkové správy

Požadujeme:

 • řídicí schopnosti s koncepčním myšlením
 • zkušenost s vedením pracovního týmu (min. 20 zaměstnanců)
 • dokončené vysokoškolské vzdělání
 • praxi v ekonomickém řízení
 • komunikační schopnosti
 • odolnost vůči stresu a časovou flexibilitu
 • nadstandardní znalost programu Excel a uživatelskou znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič/ka
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního zaměření
 • praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce
 • zkušenosti z oblasti mimorozpočtového financování (EU fondy, Norské fondy, NAKI)
 • znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (max. 13. platová třída)
 • pracovní poměr na dobu 1 roku založený jmenováním s předpokladem následného prodloužení až na dobu neurčitou
 • pět týdnů dovolené
 • tři dny indispozičního volna
 • mobilní telefon s výhodným tarifem
 • peněžitý příspěvek na stravování
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • zajímavou práci v přední kulturní a výzkumné instituci v prostředí kulturní památky
 • volné vstupy na hrady a zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky
 • pružnou pracovní dobu

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem

Předpokládaný termín nástupu: 1. července 2024

Uchazeči o místo doručí přihlášku výhradně v písemné podobě do 28. března 2024 do 12 hod. v zalepené obálce na adresu:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Oddělení personalistiky a mezd

Podmokelská 1/15

400 07 Ústí nad Labem

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – náměstek / náměstkyně ředitele územní památkové správy“

Součástí písemné přihlášky musí být:

 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail a s údaji prokazujícími splnění požadavků kladených na obsazovanou pozici
 • motivační dopis v českém jazyce
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na: https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Informace o výběrovém řízení:

Výběrové řízení bude vícekolové. 1. kolo proběhne administrativním výběrem uchazečů pro osobní pohovory, které proběhnou v 2. kole. Druhé kolo pro vybrané uchazeče proběhne 10. dubna 2024 na NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem.

 

Kontaktní osoba pro uchazeče je Pavlína Pšenáková,

Email: psenakova.pavlina@npu.cz, tel. +420 778 492 923.

Národní památkový ústav je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Praha, 22. ledna 2024

 

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

ředitel územní památkové správy v Praze