Kastelán/ka státního zámku Náchod

Územní památková správa na Sychrově vypisuje výběrové řízení na pozici kastelán/ka státního zámku Náchod.

Místo výkonu: státní zámek Náchod

Nástup: 1. 4. 2024 

Pracovní poměr na pozici kastelán/kastelánka od 1. 4. 2024 je založen jmenováním na dobu jeden rok, s následným prodloužením na dobu neurčitou.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání
 • řídící schopnosti a zkušenost s vedením pracovního týmu
 • trestní bezúhonnost
 • znalosti a schopnost ekonomického řízení
 • tvůrčí a koncepční myšlení
 • komunikační schopnosti
 • umění jednat s lidmi
 • proaktivní přístup ke správě památkového objektu
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka
 • znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel)
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič / řidička

Výhodou:

 • praxe v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu
 • praxe v provozu na zpřístupněném památkovém objektu
 • znalost práce v oblasti správy a údržby památkového objektu
 • znalost problematiky státní památkové péče
 • praxe ve státních příspěvkových organizacích
 • prokazatelná praxe ve vedoucí pozici min. 3 roky nejlépe v oblasti kulturního dědictví

Nabízíme:

 • práci v atraktivním prostředí kulturní památky
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • platové zařazení dle NV 341/2017 Sb., příl.1 v aktuálním znění - platová třída 12
 • pět týdnů dovolené
 • volné vstupy na hrady a zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky
 • zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance a rodinné příslušníky
 • k dispozici byt

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 12. 2023 do 15:00 hod. výhradně v zalepené obálce s označením „Neotvírat -VŘ – kastelán/kastelánka Náchod“ na adresu:

Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3

463 44 Sychrov

Součástí písemné přihlášky musí být:

 • motivační dopis v českém jazyce (1 strana A4)
 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů: telefon, e-mail
 • stručná vlastní koncepce způsobu budoucí prezentace a provozu objektu státního hradu a zámku Náchod (rozsah 3-5 stran A4)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dnu.

Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. O postupu do 2. kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e‑mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru. První tři vybraní uchazeči z 2. kola budou požádáni o zaslání kontaktů na referenční osobu, které bude zaslán referenční list pro potřeby výběrového řízení.

Národní památkový ústav je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Kontakt: Alena Rejhová, personalistka, tel.: 776 420 639, e-mail: rejhova.alena@npu.cz

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju