Správce památkového objektu – kastelán/kastelánka selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci

Ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích vypisuje výběrové řízení na místo správce památkového objektu – kastelána/kastelánku selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně
 • řídicí schopnosti a zkušenost s vedením malého pracovního týmu
 • orientace v ekonomickém řízení
 • tvůrčí a koncepční myšlení
 • komunikační a organizační schopnosti
 • umění jednat s lidmi
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • uživatelskou znalost práce na PC včetně MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič / řidička
 • trestní bezúhonnost
 • schopnost veřejné prezentace památkového objektu (např. provádění návštěvníků)

Výhodou:

 • znalost práce v oblasti správy a údržby památkového objektu
 • zkušenosti s návštěvnickým provozem (např. zkušenosti z výstavnictví, provozu muzeí a galerií, provozu veřejnosti přístupného památkového objektu apod.)
 • znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
 • praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce
 • prokazatelná praxe ve vedoucí pozici min. 3 roky nejlépe v oblasti kulturního dědictví

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (max. 10. platová třída)
 • pracovní poměr na dobu 1 roku založený jmenováním s prodloužením na dobu neurčitou
 • pět týdnů dovolené
 • mobilní telefon s výhodným tarifem
 • výhodné mobilní volání i pro rodinné příslušníky
 • peněžitý příspěvek na stravování
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • zajímavou práci v přední kulturní a výzkumné instituci v prostředí kulturní památky
 • volné vstupy na hrady a zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Místo výkonu práce: Selský dvůr v Plzni – Bolevci, Bolevecká náves 1/3, 323 00 Plzeň.

Předpokládaný termín nástupu za účelem převzetí funkce: 15. 1. 2024 a jmenování do funkce od 1. 2. 2024.

Uchazeči o místo doručí přihlášku výhradně v písemné podobě do 4. 12. 2023 (do 12 hodin) v zalepené obálce na adresu kontaktní osoby: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích Mgr. Dana Štarmannová nám. Přemysla Otakara II. 34 370 21 České Budějovice Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – kastelán/kastelánka selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci“

Součástí písemné přihlášky musí být:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail
 • návrh koncepce rozvoje provozu a prezentace SD U Matoušů v Plzni-Bolevci
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Případné upřesňující dotazy zodpoví emailem Mgr. Dana Štarmannová (starmannova.dana@npu.cz).

Další informace o výběrovém řízení:

Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí v jednom dnu.

Termín konání 2. kola bude upřesněn vybraným uchazečům z 1. kola v pozvánkách zaslaných e-mailem. Toto 2. kolo výběrového řízení proběhne v předpokládaném termínu 13. 12. 2023. O postupu do druhého kola a přesném termínu pohovoru budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání pohovoru.

První tři vybraní uchazeči z 2. kola budou požádáni o zaslání kontaktů na referenční osobu, které bude zaslán referenční list pro potřeby výběrového řízení.

Národní památkový ústav je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na: https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju

vr_sd-bolevec-1.pdf PDF (717,15 KB)