Z Českého Krumlova na zříceninu gotické tvrze do Pasovar

Zřícenina gotické tvrze ze 14. století se nachází asi 15 km jihozápadně od Českého Krumlova uprostřed zvlněné krajiny Pošumaví, v místech zaniklé obce Pasovary. Od roku 1958 je tvrz chráněna jako kulturní památka.

Historie a architektura

Název tvrze a přilehlé vsi je odvozena z německého slova "Passauer" - Pasovan, podle prvních obyvatel, kteří přišli jako kolonisté z okolí Pasova v polovině 13. století. V roce 1910 měla obec Pasovary celkem 32 domů. Po druhé světové válce byli původní obyvatelé odsunuti, vesnici se nepodařilo dosídlit a zanikla.

Z tvrze se dochovala dvoupatrová hranolová věž uprostřed rozpadajícího se dvora. Pochází pravděpodobně z druhé poloviny 14. století a má zachovalých několik kamenických prvků - ostění oken a dveří a krakorce. Dalšími významnými prostorami jsou sklepy gotického a renesančního paláce. V roce 2018-2020 proběhlo statické zajištění gotických sklepů jižního paláce tvrze. 

 

Současnost 

V současnosti má jeden ze sklepů ve správě spolek Z Pasovar, který zde provozuje malé muzeum věnované historii zaniklé obce. Severně od tvrze se nachází jediný obnovený dům z původní zástavby, ke kterému přiléhá hospodářství a pastviny s dobytkem a koni. Po domluvě je možné vyrazit na projížďku okolní malebnou krajinou.

Kontakt: 737 405 209, Eliška Princová