Z Českého Krumlova do kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Navštivte kostel sv. Mikuláše v Boleticích, jednu z nejstarších církevních památek na jihu Čech, dominantu malebné, avšak opuštěné krajiny bývalého vojenského újezdu.

Kostel sv. Mikuláše, původně románský kostel ze druhé poloviny 12. století, je umístěn uprostřed hřbitova na návrší jižně od obce Boletice. Roku 1958 byl prohlášen národní kulturní památkou.

 

Historie a architektura

Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí: z románského období je věž a obvodové zdivo, z vrcholné gotiky pochází presbytář a sakristie se síťovou klenbou a pozůstatkem renesanční stavební úpravy je severní předsíň lodi. Zvláště pozoruhodné jsou zčásti odkryté středověké nástěnné malby v kněžišti a figurální konzoly nesoucí síťovou klenbu sakristie.

 

Současnost

Kostel je významným urbanistickým prvkem, který se výrazně uplatňuje v široké krajině, kde zaniklo původní osídlení (odsun po roce 1945 a po desetiletí součást vojenského výcvikového prostoru).

Interiéry kostela jsou veřejnosti běžně uzavřeny, avšak jejich prohlídka či pronájem pro realizaci kulturních a společenských akcí či svatebních obřadů je po předchozí domluvě možný.

Kontakt: 724 945 652, e-mail: lenkaaug@seznam.cz, Lenka Augustinová