Divadýlko Kuba pro děti s prohlídkou hradu a interaktivní výstavou