S Royal Air Force za svobodou. Českoslovenští letci britského Královského letectva z Liberecka

Přednáška věnovaná tématu československých příslušníků britského Královského letectva se zvláštním zřetelem na konkrétní příběhy letců z území dnešního Libereckého kraje a zasazení jejich působení na tomto území do kontextu zásadních momentů turbulentního 20. století. K vidění budou i vzácné dobové exponáty z činnosti těchto osob v zahraničním protinacistickém odboji.

host: Bc. Milan Votava