Konference Vertikální komunikace - ZRUŠENO

ZRUŠENO

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Filozofickou fakultou, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví za podpory Jihomoravského kraje a s mediální podporou PROPAMÁTKY

19. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE

Brno, Metodické centrum moderní architektury, Preslova 53
29. září - 2. října 2020