Seminář Alois Musil, antika a České země

Alois Musil

U příležitosti 150. výročí narození světově významného vědce Aloise Musila (1868–1944) pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem seminář Alois Musil, antika a České země. Seminář se koná 2. listopadu 2018 od 9 hodin v domě U Voříkovských, Liliová 219/5, Praha 1 – Staré Město.

Orientalista, kněz a cestovatel Alois Musil se výrazně dotýkal témat úzce souvisejících s antikou a tedy i s klasickou archeologií. Proto by stěžejní příspěvky měly souviset s tímto oborem, ale seminář se nezavírá ani před dalšími tématy, které souvisejí s Aloisem Musilem a jeho působením nejen na Blízkém východě, ale i v Českých zemích.

Přihlášky s názvem přednášky, afiliací a krátkým abstraktem zasílejte do 20. října 2018 na kontaktní e-mail alois.musil.150@seznam.cz.

Pozvánka na seminář

Program semináře