Výzkum a prezentace historických továrních komínů - PŘEDNÁŠKA v Č. Budějovicích

Před deseti lety se problematice továrních komínů, jejich architektuře, typologii či symbolice věnovali jen ojedinělí odborníci nebo nadšenci – „komínáři“. Ovšem díky výzkumné a popularizační aktivitě Michala Horáčka a jeho kolegy z Fakulty stavební ČVUT v Praze Martina Vonky se situace výrazně proměnila. Vyšlo několik knih, konají se výstavy a téma se podařilo dostat do obecného povědomí.

Přednáška Michala Horáčka nazvaná Výzkum a prezentace historických továrních komínů, která se uskuteční v pondělí 27. 11. od 17:00 v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Č. Budějovicích, představí mimo těchto aktivit také zajímavé komíny na území České republiky a nabídne celou řadu ukázek nového využití odstavených komínů. 

Vstupené zdarma.