ÚOP v Plzni
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Plzni

ÚOP v Plzni

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Plzeňském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Plzeňském kraji v plném rozsahu daném zákonem


Kostel sv. Anny u Horšovského Týna. Výstava fotografií z archivů Národního památkového ústavu

1.5 - 30.11.2014 | výstava | Plzeň
Kostel sv. Anny u Horšovského Týna v západních Čechách má ve studiu příměstských poutních míst v českých zemích v 16. až 18. století značný význam už pro své velké stáří.

Pracovní příležitost v NPÚ, ÚOP v Plzni: odborný referent-památkář v oddělení garantů území v odboru péče o památky

29.7 - 31.8.2014 | sdělení, informace | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici odborného referenta-památkáře v oddělení garantů území v odboru péče o památkový fond.

Poznámky architekta-projektanta k památkové obnově kaple sv. Anny v Ostrově - Patrik Danda

20.6.2014 | sdělení, informace | Plzeň
Klíčová slova: Karlovarsko – Ostrov (nad Ohří) – areál bývalého piaristického kláštera (Posvátný okrsek) – pohřební kaple sv. Anny – projekt památkové obnovy – dílčí rekonstrukce, restaurování a nové využití památky.

Nová publikační platforma v Plzni pro prezentaci obnovy památek a diskusní příspěvky

20.6.2014 | sdělení, informace | Plzeň
Obnova památek je pojem poněkud neobratný, ale už dlouho běžně užívaný, a tedy důvěrně zažitý. S jistým zjednodušením lze říci, že znamená veškeré takové úpravy prováděné na památce a v jejím nejbližším okolí, které se dotýkají tak či onak jejích hodnot. Prezentaci obnovy památek, ať už je hodnocena pozitivně nebo s výhradami pro další poučení, chce dát NPÚ, ÚOP v Plzni nový prostor formou autorských příspěvků publikovaných na regionálních stránkách www.npu.cz/uop-pl/.