ÚOP v Plzni
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Plzni

NPÚ, ÚOP v Plzni

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Plzeňském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Plzeňském kraji v plném rozsahu daném zákonem


Pracovní příležitost na NPÚ, ÚOP v Plzni: odborný referent – památkář

1.7 - 14.8.2015 | sdělení, informace | Plzeň
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni vypisuje výběrové řízení na místo odborného referenta – památkáře v oddělení garantů území odboru péče o památkový fond.

Z památkové péče a dějin staveb - konference v Plzni

7.9.2015 | konference | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, pořádá odbornou konferenci, která má být dílčím příspěvkem NPÚ k oslavám Plzně, Evropského hlavního města kultury. Konference se koná v domě U Zlatého slunce v Plzni dne 7. září 2015.

Letní dílna operativního průzkumu a dokumentace a stavebně historického průzkumu na hradě Švihov

27.7 - 31.7.2015 | seminář | Švihov - hrad
Na Švihově proběhne od pondělí 27. července do pátku 31. července letní škola zaměřená na dokumentaci památek a stavebně historický průzkum, určená především památkářům a studentům. Pořadateli jsou Sdružení pro SHP, Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště v Plzni a Lokti, správa státního hradu Švihov a Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem.

Letošní kulturní nabídku v Plzni obohatí výstava Dialog tvarů v románské architektuře

27.4 - 30.11.2015 | výstava | Plzeň
V rámci svého výchovně vzdělávacího cyklu Ze života památek připravilo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pro letošní letní turistickou sezonu a současně u příležitosti akce Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 výstavu archivních, vesměs černobílých fotografií buď vlastních, nebo zapůjčených Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Téma výstavy, která bude slavnostně zahájena v pondělí 27. dubna v budově sídla plzeňského pracoviště NPÚ a potrvá až do 30. listopadu, vyplývá z jejího názvu: Dialog tvarů v románské architektuře.