ÚOP v Plzni
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Plzni

NPÚ, ÚOP v Plzni

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Plzeňském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Plzeňském kraji v plném rozsahu daném zákonem


Za záchranu stodol s krovem na kobylu v jihozápadních Čechách: text proklamace konference Z památkové péče a dějin staveb

7.9.2015 | sdělení, informace | Plzeň
Návrh proklamace k přijetí na konferenci Z památkové péče a dějin staveb, kterou pořádá plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu v domě U Zlatého slunce v Plzni 7. září 2015.

Z památkové péče a dějin staveb – konference v Plzni

7.9.2015 | konference | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni pořádá v pondělí 7. září odbornou konferenci, která je dílčím příspěvkem NPÚ k projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a současně připomene nedožité devadesáté páté narozeniny doc. Ing. arch. M. Radové-Štikové.

Pracovní příležitost na NPÚ, ÚOP v Plzni: odborný referent – památkář

1.7 - 14.8.2015 | sdělení, informace | Plzeň
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni vypisuje výběrové řízení na místo odborného referenta – památkáře v oddělení garantů území odboru péče o památkový fond.

Letošní kulturní nabídku v Plzni obohatí výstava Dialog tvarů v románské architektuře

27.4 - 30.11.2015 | výstava | Plzeň
V rámci svého výchovně vzdělávacího cyklu Ze života památek připravilo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pro letošní letní turistickou sezonu a současně u příležitosti akce Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 výstavu archivních, vesměs černobílých fotografií buď vlastních, nebo zapůjčených Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Téma výstavy, která bude slavnostně zahájena v pondělí 27. dubna v budově sídla plzeňského pracoviště NPÚ a potrvá až do 30. listopadu, vyplývá z jejího názvu: Dialog tvarů v románské architektuře.