ÚOP v Plzni
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Plzni

NPÚ, ÚOP v Plzni

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Plzeňském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Plzeňském kraji v plném rozsahu daném zákonem


On-line hlasování skončilo, napětí trvá: jména všech vítězů ceny Patrimonium pro futuro budou vyhlášena až 15. září

1.9.2015 | sdělení, informace | Praha
Letošní novinkou Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro je ocenění veřejnosti nazvané Památky děkují. Z dvaceti sedmi nominovaných záslužných příkladů obnovy, objevů, prezentace kulturního dědictví či záchrany památek tedy stejně jako loni odborná porota vybrala vítěze jednotlivých kategorií, ovšem vedle toho mohli lidé hlasovat pro některý z počinů bez ohledu na to, pod kterou kategorii spadal, na webových stránkách NPÚ.

Za záchranu stodol s krovem na kobylu v jihozápadních Čechách: proklamace konference Z památkové péče a dějin staveb

7.9.2015 | sdělení, informace | Plzeň
Návrh proklamace k přijetí na konferenci Z památkové péče a dějin staveb, kterou pořádá plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu v domě U Zlatého slunce v Plzni 7. září 2015.

Z památkové péče a dějin staveb – konference v Plzni

7.9.2015 | konference | Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni pořádá v pondělí 7. září odbornou konferenci, která je dílčím příspěvkem NPÚ k projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a současně připomene nedožité devadesáté páté narozeniny doc. Ing. arch. M. Radové-Štikové.

Letošní kulturní nabídku v Plzni obohatí výstava Dialog tvarů v románské architektuře

27.4 - 30.11.2015 | výstava | Plzeň
V rámci svého výchovně vzdělávacího cyklu Ze života památek připravilo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu pro letošní letní turistickou sezonu a současně u příležitosti akce Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 výstavu archivních, vesměs černobílých fotografií buď vlastních, nebo zapůjčených Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Téma výstavy, která bude slavnostně zahájena v pondělí 27. dubna v budově sídla plzeňského pracoviště NPÚ a potrvá až do 30. listopadu, vyplývá z jejího názvu: Dialog tvarů v románské architektuře.