ÚOP v Plzni
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP v Plzni

NPÚ, ÚOP v Plzni

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Plzeňském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče v Plzeňském kraji v plném rozsahu daném zákonem


Nové číslo Zpráv památkové péče je v distribuci

3.3.2015 | sdělení, informace | Praha
Hlavním tématem Zpráv památkové péče 6/2014, které právě vyšly, jsou materiálie a studie z památkové péče.

Pocta Václavu a Dobroslavě Menclovým

26.2.2015 | sdělení, informace | Plzeň
K uctění památky manželů Václava a Dobroslavy Menclových uspořádalo plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu malý pietní akt, který připomněl sto deset let, jež uplynulo od narození doc. PhDr. Ing. arch. Mencla, DrSc.

NPÚ, ÚOP v Plzni nabízí nepotřebný majetek

25.2 - 7.3.2015 | sdělení, informace | Plzeň
Národní památkový ústav nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona a u státních příspěvkových organizací, konkrétně osobní automobil Škoda Roomster Style 1,6, typ 5J724 kombi.

Obnova památek 2015: Beton a památková péče

17.3 - 18.3.2015 | konference | Praha
Patnáctý ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Témata: Betonové konstrukce a prvky staveb z hlediska památkové péče, příklady obnovy.