Zajímavosti – léto 2023

Zajímavosti nejen ze světa NPÚ. Nahlédněte pod pokličku památkové péče v regionech, seznamte se s novinkami či zajímavými publikacemi.

Co vás zajímá?

Prezident Petr Pavel navštívil zámek Český Krumlov

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou při své první oficiální návštěvě Jihočeského kraje zavítali i na zámek Český Krumlov. U Červené brány přivítala generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková a ředitel ÚPS v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Areálem zámku je prováděl kastelán zámku Pavel Slavko.

Na II. zámeckém nádvoří vzdala čest prezidentovi Schwarzenberská garda. Poté si delegace prohlédla zámecké interiéry a divadlo. Přes zámeckou zahradu se účastníci přesunuli k letohrádku Bellária, který prochází obnovou. Po prohlídce restaurování umělé jeskyně byla v jídelně připravena ukázka funkce kouzelného stolu přichystaným občerstvením.

Slavnostní krumlovská fanfára

Pod vedením Turnanácla Ladislava Kočára zazněla ze zámecké věže poprvé v tomto století tzv. Slavnostní krumlovská fanfára, jejímž autorem je někdejší gardový kapelník, šikovatel František Vrchota. Granátník Vrchota byl oddaný český vlastenec a významná osobnost česko-jazyčného kulturního a hudebního života v Českém Krumlově v době pozdního mocnářství i za první republiky. Coby učitel hudby vychoval hned několik generací krumlovských hudebníků, svou hudební činností aktivně podporoval místní spolkovou činnost a mimo jiné jako první zahrál českou hymnu „Kde domov můj“ v našem městě po vyhlášení nezávislého československého státu poté, co zpráva o událostech v Praze dorazila do Krumlova. Patrně právě pod jeho velením pak granátníci přivítali české vojáky, kteří Český Krumlov definitivně připojili k nové republice.

Přestože byl František Vrchota, především pro místní německo-jazyčný tisk a zvláště ve svých mladých letech, symbolem nekompromisního a vypjatého češství, v roce 1930 tento český patriot neváhal veřejně a razantně vystoupit proti diskriminaci svých německy mluvících kolegů a hudebníků za strany českých nacionalistů, neboť v „jeho“ republice, kterou hluboce miloval, nesměl mít šovinismus místo.

Pan prezident byl u příležitosti historicky prvního zahrání Vrchotovy slavnostní fanfáry v 21. století požádán o společné uctění památky tohoto někdejšího gardového kapelníka, stejně jako jeho kolegů, kteří se spolu s ním podíleli na zachování česko-jazyčného kulturního života v našem městě, z nichž tři sloužili v řadách čs. legionářů v Itálii a na Sibiři.

Natáčení druhé řady Skrytých skvostů je v plném proudu

„Klapka. Obraz sedmnáct podruhé.“ Natáčení je v plném proudu. Štáb České televize spolu s hercem Jaroslavem Pleslem už od května poctivě navštěvuje památky ve správě NPÚ. Právě probíhá natáčení druhé řady oblíbeného televizního dokumentárního cyklu Skryté skvosty.

V pokračování cyklu se objeví celkem deset objektů, které stojí za to blíže prozkoumat, představit v širších souvislostech a možná přesvědčit televizní diváky k osobní návštěvě. 

A kam se vydáme tentokrát? V Pardubickém kraji vyrazíme na Rumburakův hrad – Kunětická hora, zamíříme do Bečova nad Teplou, v jižních Čechách prozkoumáme historii klášteru Zlatá Koruna, v moři chmelnic se podíváme na zámek Stekník, dále navštívíme kastelány na zámku Horšovský Týn nebo Hořovice. Cestou na Moravě nemineme zámky Raduň, Jánský Vrch, Vizovice a Uherčice.

Půlhodinovými díly diváky pravidelně provede herec Jaroslav Plesl. Zapřít nelze jeho osobní zájem o historii, cenné proto budou i jeho odborné postřehy a poznámky při diskusích s odborníky či kastelány. Každý objekt totiž skrývá svá neobjevená tajemství, největší perly inventáře nebo dávno zapomenuté příběhy.

Cyklus České televize vzniká ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism. Premiérové díly se na televizních obrazovkách objeví na jaře 2024.  Prozatím se můžete podívat na pár zákulisních fotek z natáčení na zámcích Raduň, Stekník a Vizovice nebo si připomeňte první sérii Skrytých skvostů na i-vysílání ČT nebo se podívat do galerie na fotky z letošního natáčení.

První série

Chtěli bychom poděkovat všem kastelánům a kastelánkám za spolupráci a ochotu.

Velké poděkování patří těmto kastelánům a kastelánkám:

Reportáž České televize z natáčení druhé řady

Nová Ves u Nového Města na Moravě se stala Vesnicí roku 2023 v Kraji Vysočina

V květnu se hlasovalo v krajském kole soutěže Vesnice roku v Kraji Vysočina. Jedenáctičlenná porota navštívila všech 15 přihlášených obcí, které se představily v rámci dvouhodinových prezentací. Na výběru vítěze se rovněž podílelo telčské pracoviště Národního památkového ústavu. Zvítězila obec Nová Ves u Nového Města na Moravě na Žďársku.

„Nová Ves ve své prezentaci předvedla svůj bohatý společenský život, na kterém se všestranně podílí i mládež, péči o životní prostředí v obci a spolupráci s místním zemědělským podnikem, konstatuje Stanislav Vohryzek z ÚOP v Telči, který byl jedním z porotců soutěže.

U obce komise pozitivně hodnotila její dlouhodobý rozvoj a bohatý spolkový, sportovní a kulturní život, péči o veřejná prostranství a obecní majetek. Obec je aktivní při čerpání dotačních titulů a současně se snaží využívat místních zdrojů, spolupracovat s místní farností, zemědělci i podnikateli. Nastavená koncepce rozvoje obce a její postupné naplňování směřuje k vyváženému rozvoji území ve všech oblastech. 

Toulky s duchem Hugem

Nechte se unést novou dětskou knihou Toulky s duchem Hugem od nakladatelství Albi, která je určena nejen dětem od 5 let. Knížka vyšla v rámci edice Kouzelné čtení, tudíž je kompatibilní s mluvící Albi tužkou. Stačí přiložit tužku k vybranému objektu či postavě, abyste se dozvěděli více. Celkem po osmi památkách ve správě NPÚ vás provede spisovatel Alfons Koukolíček (mluví Jaroslav Plesl) a duch kronikáře Huga Šarapatky (mluví Ota Jirák). Dozvíte se mimo jiné, kde roste lípa neviny, kdo měl v erbu krkavce na hermelínu nebo na kterém hradě měl stát skokanský můstek.

Chtěli bychom poděkovat kastelánům a kastelánkám za spolupráci při vzniku knihy:

Konec telky?! Letní hra ČT Déčka

Nová letní hra dětské stanice České televize zve malé návštěvníky k objevování památek. Na 40 památek ve správě Národního památkového ústavu se zapojilo do letošního osmého ročníku letní hry Déčka, tentokrát s podtitulem Konec telky?! Do konce prázdnin mohou (nejen) děti vyrážet na hrady, zámky a další památky, do přírody nebo do turistických informačních center, sbírat tam hesla, soutěžit o ceny, a přitom zachraňovat své oblíbené hrdiny.

Do soutěže se zapojilo také na čtyřicet hradů, zámků a dalších památek ve správě Národního památkového ústavu. Navštívit je možné například zámky Velké BřeznoNebílovyNáchodBřezniceUherčice či klášter Sázava. Inspiraci na výlety s dětmi nabídne aktuální mapa stanovišť či úplný seznam všech stanovišť.

Deník zachránce, soutěžní leták s heslem a odměnové samolepky na návštěvníky čekají během otevíracích hodin na pokladnách zapojených objektů. 

Hra

Kde se pracuje na obnovách?

Lysice

V obnovované zámecké zahradě státního zámku Lysice se intenzivně pracuje. Již byla dokončena nutná část prací podzemních (rozvody vody, nové šachty, retenční nádrže a další inženýrské sítě) a rovněž dvě třetiny prací stavebních (statika, zednické i tesařské práce, obnova skleníků) i restaurátorských (terakotová výzdoba zahrady, kašny, kamenické prvky). Začaly i zahradnické práce ve středním parteru, mezi kolonádou jsou vysázeny stromkové růže, v horním parteru je vysázeno i dalších pět druhů portlandských růží a také růží, které byly vyšlechtěny před rokem 1920. Návrat k původní podobě zahrady představuje i 800 kusů jahodníku a keře rybízu. Dále se pokračuje ve stavebních úpravách, v omítání zdí a patek sloupů kolonády, v opravách cihelných zídek, a probíhají zkoušky umělých závlah. Restaurátoři pracují na osazení kamenných obrub a chrličů kašen a probíhá i restaurování kamenických článků. Rozsáhlá obnova zahrady bude ukončena v prosinci tohoto roku, takže v dubnu 2024 by se zahrada měla otevřít i návštěvníkům.

Vimperk

Státní zámek Vimperk prochází druhou etapou obnovy s názvem Probouzení zimního zámku. Součástí etapy je odvodnění severní strany Dolního zámku, oprava krovu a střechy Černé brány, oprava střech a zbývajících fasád na Horním zámku, vybudování nové konzervátorské dílny a obnova budovy tzv. míčovny. Od začátku července již došlo k rozebrání střech Horního zámku na kapli sv. Josefa, části severovýchodního křídla a minulý týden došlo i na kapli Čtyř evangelistů. Po mnoha letech bylo možné prohlédnout si a zkontrolovat celý krov, který je ve velmi dobrém stavu. Na projekt financovaný z vládního programu Péče o národní kulturní dědictví I. je alokovaných 100 milionů korun a druhá etapa by měla skončit v roce 2025.

Probouzení zimního zámku - 1. etapa (2017–2021)

 • IROP: Horní zámek Vimperk (Winterberg)
 • 137 milionů korun
 • zahájení stavebních prací: 26. března 2019
 • slavnostní otevření: 2. června 2021
 • obnova části fasád Horního zámku
 • obnova interiérů, včetně vybudování nových prohlídkových tras a nových expozic Muzea Vimperska
 • nové návštěvnické zázemí
 • přeložení vodovodních a kanalizačních sítí
 • nové rozvody elektřiny
 • postup prací (k)rok za (k)rokem si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Probouzení zimního zámku - 2. etapa (2023–2025)

Reportáž

Litomyšl

Na státním zámku Litomyšl probíhá rozsáhlá obnova, která je financována ze dvou programů: operačního programu IROP a Programu SMVS. 

I. Operační program IROP, Prioritní osa 3. Specifický cíl 3.1. Zefektivnění presentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

 • Obnova vybraných vnitřních prostor objektu zámku
 • Obnova střešních konstrukcí a střešních plášťů objektu zámku
 • Expozice II. – „Proč je zámek UNESCO“ včetně Digitalizace na téma divadlo a architektura zámku

II. Program SMVS – Péče o národní kulturní dědictví I.

 • Revitalizace zámku v Litomyšli, část I. Zámek Litomyšl – Obnova sgrafitové výzdoby vnějšího pláště objektu
 • Expozice I. – „Historické divadlo a divadelní kultura v prostředí aristokracie“
 • Revitalizace zámku v Litomyšli, část II. Panský dům Litomyšl
 • Oprava madlové zdi a altánu nad baštou u francouzské zahrady

Projekt IROP byl dokončen v roce 2023,  zatímco předpokládané dokončení Projektu financovaného z programu SMVS – Péče o národní kulturní dědictví je v roce 2027.

Nová kulturní památka v Třebíči

Masarykova vyhlídka v Třebíči byla ve druhém čtvrtletí roku 2023 prohlášena za kulturní památku. Vyhlídka je situována na skalnatém úbočí lesoparku Hrádek, kde plní funkci místní soudobé dominanty. Byla postavena v letech 1929–1930 při příležitosti 80. výročí narození prezidenta republiky T. G. Masaryka. Slavnostní odhalení se konalo 28. října 1930.

„Jedná se o jednoduchou železobetonovou stavbu na čtvercovém půdorysu vycházející z principů funkcionalismu a moderního klasicismu, která se stala místem pravidelných oslav Masarykových narozenin i oslav založení Československé republiky, konstatuje Marie Fuňáková z oddělení evidence a dokumentace pracoviště ÚOP Národního památkového ústavu v Telči.

Stavbu navrhl a realizoval třebíčský stavitel Jaroslav Herzán, iniciátorem myšlenky byl Okrašlovací spolek, který je významnou složkou třebíčské historie a iniciátorem mnoha krajinotvorných projektů v třebíčském urbanismu. Jižní průčelí zdobí medailon s reliéfem portrétu Masaryka a nápisem T. G. MASARYK 1850–1937. Původně bronzový medailon o průměru jeden metr byl v roce 2012 nahrazen replikou ze syntetické pryskyřice.

Objekt je významným dokladem architektonicky a urbanisticky hodnotné drobné stavby v krajině vystihující život společnosti období 20. a 30. let 20. století.

Santiniho domalovánky

Odkaz architekta Jana Blažeje Santiniho si letos připomenou nejen odborníci, nýbrž také děti. Připomínáme si totiž 300 let od úmrtí tohoto geniálního architekta a stavitele. V Santiniho domalovánkách s motivy jeho staveb mohou děti ve složitých půdorysech prostřednictvím fantazie rozpoznávat věci jim důvěrně známé. Zjednodušení je také pozváním k dotváření díla. Tiskovina je tak skrytě grafomotorickým cvičením vhodným pro děti na prahu školní docházky a žáky nižšího stupně. Kromě obrazové složky je v domalovánkách také vyprávění o architektově životě a tvorbě, které má v sobě dynamiku vypořádání se se zdravotním hendikepem. Tiskovinu připravil odbor edukace a dalšího vzdělávání.

Hudba nad propastí – obnova koncertního sálu zámku Jezeří

Obnova dvoupatrového divadelního sálu s galerií je dalším významným krokem rehabilitace zámku Jezeří, který patří mezi nejohroženější památky Evropy. Podívejte se, jak obnova probíhala.

 

Nové kulturní památky v Libereckém kraji

Základní škola Husova, Liberec

Objekt školy v Husově ulici v Liberci vypovídá o vysoké stavitelské úrovni před první světovou válkou. Architekt Oskar Rössler v roce 1910 představil plán na výstavbu školní budovy,  která se uskutečnila v letech 1913–1914.

Kino Varšava, Liberec

Unikátní liberecké kino, známé dnes jako kino Varšava, představuje jeden z nejzajímavějších objektů svého druhu na našem území, což souvisí zejména se spojením dvou zcela odlišných funkcí, biografu a hromadných garáží, které jsou kvůli terénu umístěny nad kinosálem. Objekt prošel několika přestavbami, avšak ta poslední z let 1922–1923 udává podobu budovy tak, jak ji známe dodnes.

Simonova vila v Hejnicích

Vila dle plánů Rudolfa Bitzana přesahuje svými architektonickými kvalitami a dalšími stavebními úpravami hranice města a řadí k nejzajímavějším stavbám širšího regionu, které se dochovaly ve velmi autentickém stavu.

Památky v Plzeňském kraji pod lupou

Věrné virtuální modely vybraných objektů lze vytvářet pomocí fotogrammetrie a trojrozměrné digitalizace. Využití je příhodné zejména tam, kde byla odhalena zajímavá nálezová situace či je ohrožena památka nebo její část. Výsledky tohoto zpracování předkládá pracoviště ÚOP Národního památkového ústavu v Plzni na platformách Sketchfab a Youtube.

Obnova zámku Červená Řečice pod odborným dohledem ÚOP v Telči

Zámek Červená Řečice se po úvodní etapě obnovy od 1. července 2023 otevřel veřejnosti. Etapa prací, která zachránila hmotnou podstatu většiny objektů a jejíž výsledky nyní můžeme vidět, trvala 8 let. Práce probíhaly pod odborným dohledem Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. Další velká část areálu, který byl v roce 2014 prohlášen národní kulturní památkou, na obnovu teprve čeká. Zájemci mohou navštívit prohlídkovou trasu umístěnou v přízemí zámku a v prvním patře vstupního areálu.

Původně gotická tvrz byla ve 14. století přestavěna a rozšířena na opevněné sídlo, jež sloužilo jako správní a hospodářské centrum pelhřimovského dominia pražského biskupství. Dnešní rozsáhlý areál nepravidelného šestibokého půdorysu vznikl renesanční přestavbou v 16. století, kdy si zámek postupně předávalo několik šlechtických rodů. Tato etapa vytvořila památkově nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance. V 17. století se znovu stal majetkem pražských arcibiskupů a až do roku 1948 sloužil jako centrum hospodářské správy. Tehdy prošly některé z objektů stavebními úpravami.

Knižní zajímavosti

Most, zánik a zrození

V dubnu proběhl slavnostní křest publikace Most, zánik a zrození, kterou vydalo ÚOP v Ústí nad Labem ve spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě za finanční podpory mosteckého magistrátu. Kniha se věnuje fenoménu likvidace starého a stavby nového města. Základem publikace byla stejnojmenná výstava konaná v roce 2014 u příležitosti 50. výročí rozhodnutí zániku města Most.

ZPĚT NA ROZCESTNÍK ZAJÍMAVOSTÍ

Joseph Hardtmuth, architekt knížat z Liechtensteinu

Po třech desetiletích od vydání souborné publikace Gustava Wilhelma Joseph Hardtmuth 1758–1816, Architekt und Erfinder vychází aktualizovaný korpus díla architekta, známého širší veřejnosti především jako autor řady staveb Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě a vynálezce tužky. Cílem kolektivu autorů bylo jednak revidovat a doplnit seznam Hardtmuthových staveb, ale také detailněji popsat okolnosti jejich vzniku v kontextu služby liechtensteinského architekta.

ZPĚT NA ROZCESTNÍK ZAJÍMAVOSTÍ

Památky. Morava a Slezsko 4/2022

Cílem časopisu je představit odborné i laické veřejnosti dění v oblasti památkové péče v jednotlivých regionech České republiky a prezentovat výsledky odborné práce.

Časopis Památky vychází pětkrát ročně a je určen všem zájemcům o památky, kulturní dědictví, obor památkové péče, kulturní historii, a to jak z řad odborníků, akademiků, tak z řad úředníků státní správy a samosprávy a širší poučené i laické veřejnosti.

Čtvrté číslo je věnováno Moravě a Slezsku.

ZPĚT NA ROZCESTNÍK ZAJÍMAVOSTÍ