Nejlepší památkářské počiny roku byly dnes vyhlášeny na Lemberku

Nominovaní na cenu Patrimonium pro futuro 2019

Na zámku Lemberk byly dnes pošesté uděleny Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Vítěze nejlepších počinů v oblasti památkové péče vybírala odborná porota z celkem dvaceti čtyř uchazečů ve čtyřech hlavních kategoriích. Udělena byla rovněž tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění za celoživotní přínos pro osobnost památkové péče a cena veřejnosti Památky děkují.

„Posláním Ceny Patrimonium pro futuro je vyzdvihnout zásluhy a pozitivní příklady v oblasti památkové péče, upozornit na příběhy, které se za těmito památkami skrývají, a zejména ocenit a poděkovat těm, kteří se o to přičinili. Všech 24 nominovaných počinů je nadstandardně zdařilých a my věříme, že díky Ceně Patrimonium pro futuro se o těchto projektech a jejich iniciátorech dozví nejen odborná, ale i široká veřejnost. Osobně si velmi vážím všech, kteří se na uchování našeho kulturního dědictví podílejí,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Ocenění symbolizované bronzovou medailí bylo uděleno odbornou porotou ve čtyřech kategoriích – obnova památky/restaurování, v kategorii objev/nález roku, dále prezentace hodnot a záchrana památky. Za obnovu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně byl oceněn autor projektu Petr Všetečka a statutární město Zlín. Za objev pozdně gotické deskové malby Madony z Těrlicka získala ocenění Římskokatolická farnost Těrlicko a restaurátorky Romana Balcarová a Lenka Helfertová. V kategorii prezentace hodnot zvítězila skupina odborníků za projekt Historie v terénu – Litvínovsko. Za záchranu Dřevěnky v Úpici bylo oceněno město Úpice. Ocenění pro osobnost památkové péče za celoživotní přínos v oblasti péče o kulturní dědictví převzal akademický sochař Andrej Šumbera. Zvláštní cenou generální ředitelky NPÚ v podobě stříbrné medaile byla oceněna městská část Praha 7 za celkovou obnovu vodárenské věže na Letné v Praze, obec Štědrá za obnovu zámku Štědrá a město Jaroměř za obnovu mostu Dr. Miroslava Tyrše v Jaroměři. Cenu Památky děkují, o jejímž laureátovi rozhodla veřejnost v internetovém hlasování, získalo město Polička za restaurování mariánského sloupu v Poličce.

Vyhlášením cen se uzavřelo půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2018. Na jaře letošního roku nominovali odborníci NPÚ garantující památkovou péči v jednotlivých regionech za každý kraj jeden až dva dobré příklady památkové obnovy, záchrany, prezentace nebo nálezu. Celkem se sešlo 24 nominací, z toho 14 památkových obnov či restaurátorských počinů, 3 objevy/nálezy, 3 prezentační počiny a 4 zachráněné památky. Komise hodnotitelů sestavená z odborníků z Národního památkového ústavu a dalších spolupracujících institucí pak na společném zasedání nominace vyhodnotila a navrhla generální ředitelce vítěze v jednotlivých kategoriích. Ti obdrželi kromě medaile i diplom, roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Medailonky všech nominovaných naleznete na webu Národního památkového ústavu.