Stavební historii hradu Buchlova návštěvníkům představí památkáři v rámci Buchlovské spirály

Hrad Buchlov ve spolupráci s kroměřížským odborným pracovištěm Národního památkového ústavu nabídne v rámci letošních prohlídkových okruhů netradiční prohlídkovou trasu nazvanou Buchlovská spirála. Trasa se zaměřuje na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Prohlídka s odborným výkladem je koncipována zejména pro zájemce o architektonický vývoj hradu, ale i ostatní návštěvníci ocení netradiční pojetí prohlídkového okruhu.

Návštěvníkům je během prohlídky prezentována především vnější podoba hradu, a to z míst, která jsou přístupná pouze v rámci této speciální trasy. Na základě stavebních spár, zbytků omítek, otisků zaniklých konstrukcí apod. se vydají po stopách práce dávných stavebních hutí, ale i požárů a dobyvatelů hradu. Výklad je doplněn kresebnými rekonstrukcemi dřívějších podob hradu z konkrétního místa pohledu.

Netradiční prohlídková trasa vede zčásti i do interiéru hradu, a to do nejhodnotnějších středověkých prostor. Prohlídka končí na vyhlídkové terase, ze které je možno přehlédnout celý komplex hradu i významné památky v okolí.

Tato prohlídková trasa je výběrová, limitovaná počtem osob a je určena především pro zájemce o poznání středověké architektury a dějin historických staveb. Průvodcem je odborný pracovník kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

V ceně vstupného je publikace Buchlovská spirála – stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech. Bližší informace naleznete na webových stránkách Buchlovské spirály.

Informace:

 • Prohlídky vždy v sobotu a v neděli v 10, 12 a 14 hodin, a to:
       27. a 28. června 2020
       3. a 4. října 2020
 • Průvodci:
  Mgr. Jan Štětina nebo Radim Vrla z kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu, specialisté na stavebněhistorické průzkumy
 • Délka prohlídky: 75–90 minut
 • Počet osob:
  maximálně 15; jen do naplnění kapacity prohlídky; děti od 12 let; předem objednaní účastníci jsou pro prohlídkový okruh upřednostněni!
 • Vstupné: 150 Kč, snížené 110 Kč, rodinné 400 Kč
 • Rezervace: tel. +420 770 167 481
 • Další informace a zajímavosti:
  Netradiční prohlídková trasa vznikla v roce 2014 díky projektu Památky nás baví nazvaného Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky.