Správa památek

Územní památková správa v Kroměříži zajišťuje a prakticky vede správy státních hradů, zámků a ostatních památek ve čtyřech moravských krajích – Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském. Jde celkem o 24 památkových objektů, z nichž dva, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži a Lednicko-valtický areál jsou zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Územní památková správa v Kroměříži připravuje a realizuje stavební práce na památkách, chystá a dohlíží na obnovy historických zahrad a parků. Tým odborníků z oddělení instalací a expozic eviduje a spravuje vybavení památek, připravuje krátkodobé i dlouhodobé výstavy, renovuje prohlídkové trasy a podílí se na tvorbě zcela nových prohlídkových okruhů. Vydáváme odborné i populárně-naučné  publikace a podílíme se i na vědecko-výzkumných úkolech. Pro odbornou i laickou veřejnost pořádáme přednášky, komentované prohlídky i mimořádné návštěvy památek v rámci různých svátků, výročí či událostí. Nedílnou součástí je i propagace námi spravovaných památek jednak v médiích, ale i na internetu formou webů i sociálních sítí, ale i tištených propagačních a informačních materiálů a plakátů.