Organizační struktura

Ředitel ÚPS v Kroměříži

Ing. Petr Šubík

Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, fakulta ekonomická. Pracoval na pozicích úvěrového pracovníka v České pojišťovně, a.s., pobočka Zlín (1996 – 1997), dále jako pracovník obchodních a ekonomických analýz pro firemní klientelu v Komerční bance, a.s., pobočka Zlín (1997 – 2000), jako vedoucí oddělení controllingu ekonomického odboru statutárního města Zlína (2000 – 2006). Od roku 2006 pracuje v Národním památkovém ústavu (dále jen „NPÚ). V letech 2006 – 2012 byl provozně ekonomickým náměstkem NPÚ, územního odborného pracoviště v Kroměříži v rámci územní působnosti Zlínského kraje. Od roku 2013 byl náměstkem ředitele NPÚ na Územní památkové správě v Kroměříži, která zajišťuje provoz a správu státních hradů a zámků a jednu technickou památku v rámci své územní působnosti na celé Moravě a Slezsku. Od 1. 7. 2018 je ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži s působností pro Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Celý text

Náměstek ředitele ÚPS v Kroměříži

Mgr. Daniela Mayerová

 • náměstek ředitele územní památkové správy
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 778 434 198
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Horní náměstí 410/25, Olomouc 77900
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity – obor právo v roce 1996, pracovala ve finančním sektoru, zejména jako právník poboček různých bank. Po krátkém působení na Krajském úřadě Olomouckého kraje nastoupila 1. 1. 2014 do Národního památkového ústavu jako právník na detašované pracoviště v Olomouci. Od 1. 9. 2015 začala vykonávat pozici vedoucí oddělení nemovitého kulturního majetku, jejíž náplní byla správa nemovitých věcí, organizování výběrových řízení a vedení oddělení investičních techniků. Od 1. 7. 2018 byla jmenována náměstkyní ředitele Územní památkové správy v Kroměříži.

Kasteláni památkových objektů ve správě ÚPS v Kroměříži

PhDr. Richard Svoboda, MBA

 • správce objektu - kastelán
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Valtice
Zámek 1/, Valtice 69142
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Brno International Business School (Nottingham Trent University), MBA. Pracoval na pozicích kulturního redaktora Brněnského večerníku (1987 – 89), dále jako vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, později Ústav pro českou literaturu AV ČR (1990 – 2000), jako odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1996 – 2000), místostarosta Městské části Brno-Královo Pole (2000 – 2002), náměstek primátora Statutárního města Brna (2002 – 2004), primátor Statutárního města Brna (2004 – 2006), senátor – Senát Parlamentu České Republiky (2006 – 2012). V roce 2014 začal pracovat pro Národní památkový ústav jako koordinátor projektu a vedoucí Národního centra divadla a tance. Od roku 2015 jako kastelán spravuje státní zámek ve Valticích.
Nepodléhá CC

PhDr. Zuzana Šulcová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 604 386 200
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Bouzov
8/, Bouzov 8 78325
Absolventka Střední pedagogické školy v Krnově, specializace učitelství mateřských škol a Filozofické fakulty Univerzity Palackého, obor Teorie kultury. Po ukončení studia pracovala v letech 1984 – 2004 v Okresní knihovně v Olomouci na různých pozicích v půjčovních provozech, jako metodik pro práci s mládeží, při zavádění počítačových systémů a realizaci internetové studovny. Od roku 2004 je kastelánkou Státního hradu Bouzov. Po celou svou profesní dráhu se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Je členkou kastelánské komise generální ředitelky NPÚ.
Nepodléhá CC

Helena Gottwaldová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 012 935, 602 543 562
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Šternberk
Horní náměstí 170/6, Šternberk na Moravě 78501
Absolventka Střední průmyslové školy strojnické v Uničově. Poté studovala doplňkové pedagogické studium n Univerzitě Palackého v Olomouci, dále jednoroční studium Základy práva na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1972 – 1986 pracovala jako vedoucí technické přípravy střediska a praktické výuky na odborném učilišti ve Šternberku dále v letech 1987 – 2004 na Městském úřadu ve Šternberku Od roku 2004 jako kastelánka spravuje státní hrad Šternberk.

Mgr. Bc. Aneta Surmová, DiS.

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 770 160 361
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Velké Losiny
Zámecká 268/, Velké Losiny 78815
Absolventka Evropských hospodářsko-správních studií na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Již jako studentka gymnázia v roce 2010 nastoupila na zámek Velké Losiny jako průvodce, kde působila až do roku 2017. Po absolvování VŠ v květnu 2018 nastoupila na zámek Velké Losiny do pozice pokladní – průvodce na stálý pracovní poměr. V prosinci 2018 byla jmenovaná kastelánkou státního zámku Velké Losiny.

Bc. Kateřina Danielová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 584 440 286, 602 951 712
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Jánský Vrch
Zámek 60/, Javorník, Jánský Vrch 79070
Absolventka oboru historie a latinské filologie na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od. roku 1998 pracovala jako sezónní průvodce na zámku Lednice na Moravě. V říjnu 2003 se stala na základě výběrového řízení kastelánkou SZ Jánský Vrch v Javorníku.

Bc. Jan Binder

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 515 294 622, 728 779 105
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Bítov
1/, Bítov 1 67110
Absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči, obor Jaderné stroje a zařízení (1982-1985). Pokračoval ve studiu na VUT Brno v oboru Jaderná energetika (1987 – 1989). Během studií pracoval jako student brigádník na opravě statiky hradu Bítov u firmy Geoindustria Brno (1982 – 1988). V roce 1992 nastoupil na hrad po jeho nedokončené generální opravě (1975 – 1992) jako stálý průvodce a údržbář. V letech 1994 – 2005 zastával na hradě místo zástupce kastelána a provozáře. Na jmenované místo kastelána hradu Bítov – Národní kulturní památky nastoupil v roce 2006. V letech 2012 – 2015 absolvoval studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Uměnovědná studia s titulem Bc. Zastává funkci starosty SDH Bítov a místostarosty obce Bítov.
Nepodléhá CC

Bc. Jana Burianková

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 517 383 135, 724 095 281
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Bučovice
Zámek 1/, Bučovice 68501
Absolventka Rašínové vysoké školy v Brně v oboru Ekonomika a managemet, zaměření na řízení sociálních služeb. Profesní odbornost získala absolvováním dvouletého odborného studia památkové péče při NPÚ. Po absolvování střední školy pracovala jako skladník přepravy. Od května 2002 zaměstnána v Národním památkovém ústavu na pozici správce depozitáře a zástupce kastelána státního zámku Bučovice. V roce 2006 zastupovala kastelánku státního zámku Vizovice. Poté působila v NPÚ ÚOP V Kroměříži jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů. Dne 1. 4. 2008 byla jmenována kastelánkou státního zámku Bučovice.

Bc. Radim Štěpán

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 516 462 062, 602 343 337
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Kunštát
Zámecká 1/, Kunštát na Moravě 67972
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění, Bc. Pracoval v Moravském zemském archivu v Brně (1990 – 2004), z toho v letech 1993 – 2004 na pozici vedoucího depozitáře Moravského zemského archivu na státním zámku Kunštát. Od 1. 1. 2005 je kastelánem státního zámku Kunštát.

Ivana Holásková

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 519 340 128, 602 550 587
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Lednice
Zámek 1/, Lednice na Moravě 69144
Absolventka humanitního gymnázia na Lerchově ulici v Brně, studovala obor sociologie a pedagogika na UJEP v Brně v letech 1976 až 1981. Pracovala jako personalistka Kovopodniku města Brna, dokumentátorka a překladatelka pro Fakultní nemocnici v Brně. V roce 1978 nastoupila na státní zámek Lednice jako zástupkyně kastelána, od roku 1992 pracuje jako kastelánka.

Bc. Martina Rudolfová

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 516 472 235
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Lysice
Zámecká 1/, Lysice 67971
Vystudovala historii a dějiny umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po několikaleté praxi průvodkyně na Státním hradě Pernštejně byla v roce 1996 jmenovaná kastelánkou Státního zámku Lysice. Památkový objekt, od roku 2002 národní kulturní památka, pod jejím vedením prochází rozsáhlou památkovou obnovou a stal se místem, kde se koná řada kulturních a společenských akcí. V roce 2014 absolvovala prestižní stáž Attingham Trustu ve Velké Británii. I díky dlouholeté praxi je členkou poradní kastelánské komise generální ředitelky NPÚ.

Mgr. Evžen Boček

 • správce objektu - kastelán
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Milotice
Zámecká 1/, Milotice u Kyjova 69605
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština/dějepis. Pracoval jako učitel na Základní škole Červené domky v Hodoníně a od roku 1992 jako kastelán spravuje státní zámek Milotice.

Zdeněk Škrabal

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 566 566 101
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Pernštejn
Pernštejn 16/, Pernštejn 59262
V letech 1974 – 1978 navštěvoval Gymnasium v Bystřici nad Pernštejnem, studium ukončil maturitou. Poté v letech 1978 – 1982 studoval odbornou historii na Filosofické fakultě tehdejší U.J.E.P. v Brně (dříve a nyní Masarykova universita), ukončil a promoval v roce 1982. Po studiu pracoval na přelomu let 1982 a 1983 jako pomocný skladník v tiskárně Tisk Brno. V letech 1983/84 vykonal roční základní vojenskou službu. Po návratu z ní pracoval opět krátce jako pomocný dělník v OSP Hodonín. 1.6. 1984 nastoupil jako historik umění a vedoucí Domu umění v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, ke konci roku po odmítnutí vstupu do KSČ odešel na vlastní žádost. V roce 1985 proto pracoval jako pomocný dělník u firmy Vojenské stavby a lešenář u Stavebního podniku města Brna. Od 1.11,1985 do nynější doby vykonává funkci správce/kastelána Státního hradu Pernštejna.

Ing. Alena Lysá

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 515 298 396, 773 785 280
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Uherčice
1/, Uherčice u Znojma 1 67107
Absolventka fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor slévárenská technologie. Od roku 1997 pracovala na státním zámku Lysice na pozici sezónního průvodce. V letech 2004 – 2005 absolvovala kurs památkové péče při NPÚ. V letech 2010 – 2018 pracovala v Muzeu regionu Valašsko jako kastelánka zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Od 1. 1. 2019 je kastelánkou Státního zámku Uherčice.

Mgr. Lenka Uedlová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 549 420 164, 724 703 429
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Veveří
Hrad Veveří 1239/1, Veverská Bítýška 66471
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor historie – pomocné vědy historické. Od roku 2003 pracovala na státním hradě Veveří na pozici sezónního průvodce, od roku 2005 jako pokladní a zástupce kastelána. V letech 2007 – 2009 absolvovala kurs památkové péče při NPÚ. Od 1. června 2013 je kastelánkou na státním hradě Veveří.

Ing. Rostislav Jošek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 787 210
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Buchlov
Polesí 418/, Buchlovice 68708
Absolvent Gymnázia Uherské Hradiště a oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství – specializační studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika. V roce 1997 jmenován soudním znalcem v oboru stavebnictví a ekonomika. V letech 1991 – 1993 pracoval jako referent GIS útvaru hlavního architekta na Okresním úřadě Uherské Hradiště, 1993 – 2003 jako OSVČ – digitální zpracování dat pro tvorbu ÚPD a GIS, praxe soudního znalce v oboru stavebnictví a ekonomika, činnost v rámci zkoušky odborné způsobilosti k vykonávání činností z hlediska radiační ochrany. V letech 2003 – 2004 referent GIS odboru územního plánování na Krajském úřadě Zlínského kraje, 2005 – 2006 referent GIS na Městském úřadě Uherské Hradiště. Od 1. 1. 2007 byl jmenován na základě výběrového řízení vedoucím správy památkového objektu Státní hrad Buchlov. V roce 2012 – 2014 absolvent rekvalifikačního programu NPÚ pro činnost „památkář“.

Ing. Radomír Přibyla

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 783 915, 724 664 004
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Hradec nad Moravicí
Městečko 2/, Hradec nad Moravicí 74741
Po absolvování Střední školy stavební v Opavě vystudoval Vysoké učení technické v Brně, stavební fakultu. Na zámek v Hradci nad Moravicí nastoupil v srpnu 1987 jako stavební technik do tehdejšího Okresního střediska památkové péče a ochrany přírody. Poté byla organizace přejmenována na Kulturní středisko zámek v Hradci nad Moravicí, a zde byl v dubnu 1991 jmenován ředitelem. Poté došlo k přejmenování organizace na správu zámku Hradce nad Moravicí a Raduně, kde vykonával funkci ředitele do r. 2001. V r. 2002 došlo k převodu organizace na Krajské středisko státní památkové péče v Ostravě a byl jmenován kastelánem státního zámku Hradce nad Moravicí. V této pozici pracuje od r. 2003, kdy došlo ke vzniku Národního památkového ústavu. Do dubna r. 2014 se významnou měrou spolupodílel na dlouhodobé generální opravě Bílého zámku v Hradci nad Moravicí a jeho zpřístupnění veřejnosti, revitalizaci zámeckého parku a v současné době celkové rekonstrukci objektu Červeného zámku.

Mgr. Markéta Kouřilová

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 732 828 365
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Raduň
Zámecká 67/, Raduň 74761
Vystudovala obory němčina-dějepis a historie-muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Svou profesní dráhu zahájila ve Slezském zemském muzeu, kde v roce 2007 nastoupila jako historička. Od roku 2009 do roku 2013 působila v téže instituci jako náměstkyně pro společenské vědy. Koordinovala nebo se spolupodílela na realizaci projektů financovaných z ROP, z programu NAKI, OP Přeshraniční spolupráce ČR-PL aj. Souběžně vyučovala externě na Slezské univerzitě. V roce 2014 se stala redaktorkou územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě. V roli editora či redaktora se podílela na vzniku více než tří desítek převážně odborných monografií a katalogů výstav vydávaných nejen Národním památkovým ústavem, ale i Národním zemědělským muzeem a dalšími institucemi. V roce 2017 nastoupila na raduňský zámek jako pracovník vztahů k veřejnosti a zástupce kastelána. O rok později se úspěšně účastnila výběrového řízení na pozici kastelánky zámku Raduň. Tou se fakticky stala v lednu 2019.
Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Konečná

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 734 469 039
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A vila Stiassni v Brně
Hroznová 82/14, Brno 60300
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru Pomocných věd historických, kde v současnosti pokračuje v doktorském programu. Od roku 2008 pracovala jako průvodkyně na zámku v Lysicích, následně i na hradě Veveří. V letech 2013 – 14 absolvovala kurz památkové péče v Praze. Do vily Stiassni v Brně nastoupila nedlouho po jejím zpřístupnění veřejnosti, v únoru 2015. Z počátku na pozici průvodce, poté jako vedoucí provozu a od ledna 2018 byla jmenována kastelánkou.

Mgr. Zdeněk Novák

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 887 104
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Kroměříž
Květná zahrada, Gen. Svobody 1192/39, Kroměříž 76701
Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci., fakulta pedagogická. V letech 1991–1996 vyučoval na Integrované střední škole v Otrokovicích, od roku 1997 působil na vedoucích pozicích v rámci koncernu Continental AG pro Českou a Slovenskou republiku. Od roku 2017 se orientoval na marketingové projekty především v soukromém sektoru a ve stejném roce přijal nabídku předávat své zkušenosti studentům Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde na pozici lektora působí dodnes. V květnu 2020 jmenován správcem národní kulturní památky Květná zahrada v Kroměříži, která od února 2020 vystupuje jako samostatný právní subjekt v rámci Národního památkového ústavu.

Mgr. Zdeňka Kalová, DiS.

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 516 432 013, 725 007 229
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Rájec nad Svitavou
Blanenská 1/, Rájec-Jestřebí 67902
Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Muzeologie. Během studia nastoupila do edičního oddělení Státního památkového ústavu v Brně. Mezi roky 2009 – 2012 pracovala jako tisková mluvčí a PR pracovník Národního památkového ústavu v Praze. Od roku 2012 byla jmenována kastelánkou Státního zámku Litomyšl. Za jejího osmiletého působení v Litomyšli byly reinstalovány pokoje 1. patra, restaurována řada mobiliáře, nebo byla připravena kompletní projektová dokumentace k celkové obnově litomyšlského zámku. V roce 2020 se vrátila do rodného Moravského krasu a převzala správu Státního zámku Rájec nad Svitavou.

Mgr. Vojtěch Polášek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 771 227 965
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Důl Michal v Ostravě
Československé armády 413/95, Ostrava 71500
Vystudoval obor Ochrana kulturního dědictví, filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. V letech 2015–2022 pracoval na vedoucích pozicích v soukromém sektoru. Nadevše miluje svoji manželku a kocoura Pierra. Od února 2022 vykonává pozici kastelána na Dolu Michal v Ostravě.

Bc. Kateřina Doležalová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 770 137 500
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Vranov nad Dyjí
Zámecká 93/, Vranov nad Dyjí 67103
Narodila se v roce 1998 v Chrudimi. Vystudovala Management cestovního ruchu na SOŠ cestovního ruchu a grafického designu v Pardubicích. Bakalářský titul získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Dějiny umění, kde v současné době pokračuje v magisterském studiu. Již během střední školy nastoupila v roce 2016 na zámek ve Slatiňanech jako sezónní průvodkyně. Následně od roku 2019 pracovala na pozici stálé průvodkyně, vedoucí sezónních průvodců a podílela se na organizování návštěvnického provozu. Od října 2022 byla jmenována kastelánkou zámku Vranov nad Dyjí a hradu Nový Hrádek u Lukova.

Jana Pluhařová

 • správce objektu - kastelán
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 577 452 762, 724 316 410
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Vizovice
Palackého nám. 376/, Vizovice 76312
Absolventka Gymnázia ve Zlíně, zaměření stavebnictví. Profesní odbornost získala absolvováním dvouletého odborného studia památkové péče při NPÚ. Absolventka The Attingham Summer School (2011) ve Velké Británii. Po absolvování gymnázia pracovala dva roky v projekční kanceláři Pozemních staveb ve Zlíně, po té na pozici výchovného a kulturního pracovníka Středního odborného učiliště služeb ve Vizovicích. V letech 1994 – 1996 působila jako redaktorka městského informačního magazínu na odboru školství a kultury při Magistrátu města Zlína. Od 1. 11. 1996 je kastelánkou Státního zámku Vizovice.

Mgr. Jan Binder

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 775 402 070
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Buchlovice
náměstí Svobody 13/, Buchlovice 68708
Absolvoval Střední odbornou školu nábytkářskou v Rosicích u Brna - obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářské (2006–2010). Pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru Dějiny umění – bakalářský stupeň (201–2015). Na toto studium navázal na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně studijním oborem Dějiny umění – magisterský stupeň (2015–2018). Během studií pracoval jako student brigádník nejprve jako průvodce a později jako vedoucí a koordinátor patnácti členného kolektivu průvodců na SH Bítov. Po úspěšném dokončení studia a získání magisterského titulu v oboru Dějiny umění, nastoupil jako správce depozitáře na SZ Buchlovice (2018–2023). Od 1. července 2023 byl jmenován správcem památkového objektu – kastelánem SZ Buchlovice – Národní kulturní památky.

Mgr. Petr Slabý

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 151 811
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Janovice u Rýmařova
Zámek 10/1, Janovice u Rýmařova 79342
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán. Od 19. srpna 2023 nastoupil jako kastelán SZ Janovice u Rýmařova po dobu PPM a RD.