Naše projekty

V minulých letech jsme se úspěšně podíleli na projektech z Integrovaného operačního programu a na projektech Operačního programu životního prostředí. Naším cílem pro další období je stejně úspěšně se zapojit do projektů Integrovaného regionálního operačního programu případně dalších, které budou v následujících letech realizovány. .

Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (2010 – 2014)
V únoru 2010 získal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži z IOP (Integrovaný operační program 5.1 „Vracíme památky do života“) dotaci téměř 337 miliónů korun na realizaci projektu „ Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“(NCZK). Cílem projektu NCZK bylo vybudování multioborového centra, které se bude orientovat na vytváření odborných metodik pro obnovu a následnou péči o historické zahrady a parky v České republice. Metodická činnost byla však jen jednou z aktivit NCZK. Součástí projektu je i edukační činnost zaměřená jak na praktickou přípravu odborných pracovníků, tak na práci s nejširší laickou veřejností – tzn. komentované prohlídky zahrad, veřejné kurzy pro různé věkové kategorie od předškoláků až po seniory. Další součástí projektu byla obnova vybraných částí Květné a Podzámecké zahrady. Realizační fáze projektu byla dokončena v prosinci 2014. Provozní fáze projektu začala v lednu roce 2015 a v jejím rámci jsou odborné i laické veřejnosti nabízeny zajímavé programy. Veškeré dění v rámci projektu NCZK mohou zájemci sledovat na webu www.nczk.cz, který byl spuštěn v lednu 2011. Web NCZK má odborníkům i široké laické veřejnosti nejen představit projekt NCZK, ale především poskytovat nezbytné informace o jeho průběhu, novinkách, akcích, seminářích a workshopech, které se v rámci projektu uskuteční.

Národní centrum divadla a tance ve Valticích (2014 – 2015)
Projekt Národní centrum divadla a tance, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1. c. umožnil zachránit a vzorově památkově obnovit, případně rekonstruovat tři významné historické stavby, které dosud bez využití chátraly. Smyslem projektů IOP však není jen obnova staveb, ale také nalezení jejich vhodného využití a naplnění. V případě Valtic jím je vytvoření moderního kulturního centra, které bude poskytovat zázemí a služby v oblasti soudobého divadla a tance. Dokončení projektu, financovaného 155 miliony Kč z prostředků Evropské unie, 27 miliony Kč z rozpočtu ministerstva kultury a navíc jedním milionem z rozpočtu NPÚ, tak znamená ukončení rekonstrukce historického divadla, obnovu jízdárny a zahradního domu a kultivaci přilehlých prostor hospodářského dvora. Po otevření tento ojedinělý komplex doplní infrastrukturu kulturního vzdělávání v České republice o zcela jedinečné technologické zázemí pro experimentální divadelní a taneční tvorbu. Veškeré dění v rámci projektu NCDT mohou zájemci sledovat na webu www.ncdt.cz, který byl spuštěn v roce 2014. Web NCDT má odborníkům i široké laické veřejnosti nejen představit samotný projekt, ale především poskytovat nezbytné informace o jeho průběhu, novinkách, akcích, seminářích, koncertech, divadelních představeních a workshopech, které se v rámci projektu uskuteční.

V Kroměříži rozkvetla obnovená zahrada s provozním zázemím. Kromě své estetické funkce vytváří společně s dalšími projekty podobně zaměřenými na prezentaci a péči o...

Vznikem tohoto národního centra došlo k obnově části státního zámku Valtice. Upravené prostory a technologické zázemí podpoří jeho činnost a spolupráci s profesionálními...