Výzkum záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy

V areálu prelatury kláštera Plasy probíhal v letech 2015-2019 zjišťovací předstihový záchranný archeologický výzkum, který doprovázel přípravu projektu obnovy opatské rezidence. Průběh archeologického výzkumu barokní záchodové jímky mapuje webový „seriál“, který připravilo plzeňské odborné pracoviště NPÚ.

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni se podílelo na archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky, jehož terénní část byla provedena v roce 2017. Zájemci se mohou s průběhem i výsledky výzkumu seznámit na webových stránkách pracoviště formou seriálu se stručnými texty a bohatým obrazovým doprovodem.

Záměrem seriálu je seznámit veřejnost se specifickou disciplínou archeologie fekálních jímek, které bývají používané příležitostně také k odhazování odpadu. Cílem plaského výzkumu bylo a je získat pokud možno co nejvíce informací z vytěženého obsahu pomocí současných metod historických a přírodovědných analýz tak, abychom co nejvíce přispěli k poznání každodennosti opatského barokního sídla.

Webový „seriál“ o archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky.