ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výzkum záchodové jímky v prelatuře kláštera v Plasích

Webový „seriál“ o archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky

Webový „seriál“ o archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy

V areálu prelatury kláštera Plasy probíhal v letech 2015-2019 zjišťovací předstihový záchranný archeologický výzkum, který doprovázel přípravu projektu obnovy opatské rezidence.

Formou stručných textů a fotografií „na pokračování“ bychom rádi informovali o archeologickém výzkumu, jehož terénní část byla provedena v roce 2017. Cílem je seznámit veřejnost se specifickou disciplínou archeologie fekálních jímek, které bývají používané příležitostně také k odhazování odpadu. Cílem plaského výzkumu bylo a je získat pokud možno co nejvíce informací z vytěženého obsahu pomocí současných metod historických a přírodovědných analýz tak, abychom co nejvíce přispěli k poznání každodennosti opatského barokního sídla. V průběhu uplynulých dvou let vznikla již celá řada těchto expertních rozborů, jejichž závěry je možno touto formou stručně sdělit všem zájemcům.

Obsah
jednotlivých dílů:
  • Díl první: Jímka spatřila světlo světa po 185 letech – terénní část archeologického výzkumu (popis metody, kvantifikace)

  • Díl druhý: Široké spektrum nálezů – druhové zastoupení artefaktů

  • Díl třetí: Přírodovědné analýzy – dendrochronologie, xylotomie, archeozoologie, archeobotanika, palynologie, parazitologie, izotopová analýza lidských vlasů

  • Díl čtvrtý – paleografie (pokus o interpretaci útržků popsaného a potištěného papíru), sfragistika (korespondence podle početné kolekce dopisních pečetí), numismatika

  • Díl pátý – vyhodnocení početné kolekce textilií, usní a kovových artefaktů

  • Díl šestý – kuchyňské a stolní nádobí (keramika, sklo, kovy)