ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Výzkum záchodové jímky v prelatuře kláštera v Plasích

Webový „seriál“ o archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky

Webový „seriál“ o archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy

V areálu prelatury kláštera Plasy probíhal v letech 2015-2019 zjišťovací předstihový záchranný archeologický výzkum, který doprovázel přípravu projektu obnovy opatské rezidence.

Formou stručných textů a fotografií „na pokračování“ bychom rádi informovali o archeologickém výzkumu, jehož terénní část byla provedena v roce 2017. Záměrem je seznámit veřejnost se specifickou disciplínou archeologie fekálních jímek, které bývají používané příležitostně také k odhazování odpadu. Cílem plaského výzkumu bylo a je získat pokud možno co nejvíce informací z vytěženého obsahu pomocí současných metod historických a přírodovědných analýz tak, abychom co nejvíce přispěli k poznání každodennosti opatského barokního sídla. V průběhu uplynulých dvou let vznikla již celá řada těchto expertních rozborů, jejichž závěry je možno touto formou stručně sdělit všem zájemcům.

Obsah
jednotlivých dílů:

 

  • o výzkumu záchodové jímky si můžete poslechnout také podcast vysílaný ve zprávách Českého rozhlasu Plzeň a reportáž v Radio Prague Inernational (v německém jazyce)