ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Oddělení evidence, dokumentace a informací

V rámci oddělení je zpracovávána agenda související s vedením, správou a evidencí Ústředního seznamu kulturních památek v části nemovité i movité na území Libereckého kraje. Zabýváme se terénní dokumentací a zpracováním odborných výstupů. Na chodu oddělení se podílí referát evidence nemovitých památek a referát evidence movitých památek.

  • zabýváme se vedením, správou a evidencí Ústředního seznamu kulturních památek v části nemovité i movité na území Libereckého kraje
  • přípravujeme podklady v rámci řízení Ministerstva kultury o prohlášení a zrušení prohlášení věci za nemovitou nebo movitou kulturní památku
  • zpracováváme nově vzniklé a aktualizujeme stávající evidenční listy nemovitých či movitých kulturních památek včetně mobiliárních fondů
  • provádíme základní průzkumy a dokumentace památkového fondu včetně přípravy podkladů odborných vyjádření
  • podílíme se na Integrovaném systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)
  • v návaznosti na každodenní praxi se věnujeme vědecko-výzkumné, publikační a přednáškové činnosti
  • poskytujeme územně analytické podklady pro potřeby územního plánování