ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Oddělení garantů území

Liberecký kraj je rozdělen podle správních obvodů jednotlivých pověřených obcí rozdělen mezi odborné pracovníky, garanty památkové péče. Těžiště jejich činnosti tvoří práce v terénu, do které spadají konzultace s vlastníky a projektanty. Spolupracují s nimi při hledání řešení, aby bylo jedinečné dědictví našich předků předáno v co nejlepším stavu dalším generacím.