Památky i nepamátky Zlínského kraje

Přednáškový cyklus vznikl v roce 2016 k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži. Tématem přednášek jsou péče o kulturní památky, záchrana hodnotných staveb, ale i zajímavá témata z historie a speciálních oblastí památkové péče (restaurování, lidové stavitelství, stavebněhistorické průzkumy aj.).

Letos je jedním ze stěžejních témat NPÚ Krajina s podtitulem Kulturní i přírodní dědictví. Téma kulturní krajiny bude prolínat většinou přednášek, protože krajina a památky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují. Přednášky rozšíříme do terénu – společně se několikrát podíváme do krajiny na památky i nepamátky Zlínského kraje a vycházku obohatíme erudovaným výkladem.

Přednášky se konají zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci v sále kroměřížské Květné zahrady, začátek je v 17 hodin.
Vstup na přednášky je zdarma a před zahájením je možné zakoupit publikace našeho pracoviště.

 • čtvrtek 19. ledna
  Mezi Buchlovem a Velehradem
  Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, lektor
   
 • čtvrtek 16. února
  Magická hora Radhošť
  Ing. arch. Věra Horová, Národní památkový ústav, specialistka na historický urbanismus
   
 • čtvrtek 16. března
  Přírodní a kulturní bohatství Hostýnska
  Mgr. Jiří Janál, Národní památkový ústav, archeolog
   
 • čtvrtek 20. dubna
  Krajina hradů
  Radim Vrla, Národní památkový ústav, památkář se zaměřením na stavebněhistorické průzkumy
   
 • čtvrtek 18. května
  Krajina a architektura na Valašsku
  Ing. arch. Jaroslav Novosad, Národní památkový ústav, památkář a specialista na lidové stavitelství a technické památky
   
 • čtvrtek 8. června
  Umění ve veřejném prostoru města Zlína
  Mgr. Vít Jakubíček, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., kurátor sbírky sochařství a designu

Kontakt a informace:

 • Mgr. Petra Zelinková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Kroměříži, tel. +420 775 442 269, +420 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz

 


Přednášky, které se uskutečnily v roce 2016:Zprávy

Ingredere hospes VIII. žije! aneb památková péče ve Zlínském kraji

25. 6. 2016

Kroměřížští památkáři představí formou krátkých přednášek obsah již osmého sborníku Ingredere hospes. Sborník vydává kroměřížské odborné pracoviště Národního památkového...