Památky i nepamátky Zlínského kraje

Přednáškový cyklus vznikl v roce 2016 k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži. Tématem přednášek jsou péče o kulturní památky, záchrana hodnotných staveb, ale i zajímavá témata z historie a speciálních oblastí památkové péče (restaurování, lidové stavitelství, stavebněhistorické průzkumy aj.).

Letos je jedním ze stěžejních témat NPÚ Krajina s podtitulem Kulturní i přírodní dědictví. Téma kulturní krajiny bude prolínat většinou přednášek, protože krajina a památky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují. Přednášky rozšíříme do terénu – společně se několikrát podíváme do krajiny na památky i nepamátky Zlínského kraje a vycházku obohatíme erudovaným výkladem.

Přednášky se konají zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci v sále kroměřížské Květné zahrady, začátek je v 17 hodin.
Vstup na přednášky je zdarma a před zahájením je možné zakoupit publikace našeho pracoviště.

 • čtvrtek 19. ledna
  Mezi Buchlovem a Velehradem
  Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, lektor
   
 • čtvrtek 16. února
  Magická hora Radhošť
  Ing. arch. Věra Horová, Národní památkový ústav, specialistka na historický urbanismus
   
 • čtvrtek 16. března
  Přírodní a kulturní bohatství Hostýnska
  Mgr. Jiří Janál, Národní památkový ústav, archeolog
   
 • čtvrtek 20. dubna
  Krajina hradů
  Radim Vrla, Národní památkový ústav, památkář se zaměřením na stavebněhistorické průzkumy
   
 • čtvrtek 18. května
  Krajina a architektura na Valašsku
  Ing. arch. Jaroslav Novosad, Národní památkový ústav, památkář a specialista na lidové stavitelství a technické památky
   
 • čtvrtek 8. června
  Umění ve veřejném prostoru města Zlína
  Mgr. Vít Jakubíček, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., kurátor sbírky sochařství a designu

Kontakt a informace:

 • Mgr. Petra Zelinková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Kroměříži, tel. +420 775 442 269, +420 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz

 


Přednášky, které se uskutečnily v roce 2016:


Akce

Tradiční lidové stavitelství ve Zlínském kraji

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Vstupní budova Květné zahrady v Kroměříži

10. 3. 2016

17.00

Nové poznatky o významných památkách Zlínského kraje

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

21. 4. 2016

17.00

Holešov a jeho židovské památky & Památky i nepamátky na Valašsku

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

25. 5. 2016

17.00

Restaurování kulturních památek ve Zlínském kraji 2006–2016

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Květná zahrada v Kroměříži

23. 6. 2016

17.00

Ingredere hospes žije! aneb představujeme sborník o památkové péči ve Zlínském kraji

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Květná zahrada v Kroměříži

28. 6. 2016

16.00 – 19.00

Fenomén Zlín a Jurkovičovy Luhačovice

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Květná zahrada v Kroměříži

10. 11. 2016

17.00

Přednáška o vývoji Kroměříže v lucemburské éře

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Květná zahrada v Kroměříži

7. 12. 2016

17.00