Přednáška v Kroměříži o přírodním a kulturním bohatství Hostýnska

Přednáška

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži zve na březnovou přednášku z cyklu Památky i nepamátky Zlínského kraje.

Přednáška Přírodní a kulturní bohatství Hostýnska představí krajinu, kterou je třeba chránit nejen lidským přístupem, ale i zákonnými prostředky. Z hlediska památkové péče jsou nástrojem pro ochranu kulturní krajiny krajinné památkové zóny. Na území Zlínského kraje není žádná krajinná památková zóna. Právem by toto označení mohlo mít Hostýnsko, kde se nachází řada kulturních a přírodních zajímavostí, které budou během přednášky představeny.

O přednášejícím: Mgr. Jiří Janál působí jako archeolog v rámci kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži. Vstup je zdarma.

Přednáška je součástí tématu Národního památkového ústavu Krajina. Kulturní i přírodní dědictví. Krajina a památky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují, kulturní krajina představuje významnou součást našeho života a tvoří svébytnou složku přírodního a kulturního dědictví.

Před zahájením přednášky je možné zakoupit vybrané publikace kroměřížského Národního památkového ústavu, které pojednávají o památkách a památkové péči zejména ve Zlínském kraji.

Informace najdete také na Facebooku.