Ingredere hospes VIII. žije! aneb památková péče ve Zlínském kraji

pozvánka

Kroměřížští památkáři představí formou krátkých přednášek obsah již osmého sborníku Ingredere hospes. Sborník vydává kroměřížské odborné pracoviště Národního památkového ústavu již od roku 2008 a každoročně se ve sborníku představují zajímavé souvislosti a zajímavosti z oblasti památkové péče zejména ve Zlínském kraji, je publikována řada objevů a nových poznatků na památkách nejen Zlínského kraje. V úterý 28. června 2016 v 16 hodin většina autorů osobně představí své příspěvky ze sborníku v přednáškovém sále kroměřížské Květné zahrady.

Do sborníku přispělo celkem deset autorů, většina z nich své příspěvky osobně představí během odpoledního bloku krátkých přednášek.

Přednášky zahájí úvodním slovem ředitelka Jana Spathová.

Podrobný program odpoledního bloku:

 • Jana Spathová, ředitelka NPÚ, ÚOP v Kroměříži – úvodní slovo
 • Petr Hudec – Kaple svatého Jana Nepomuckého na Velehradě
 • Petr Odehnal – Kaple svatých Cyrila a Metoděje v Poteči
 • Petr Odehnal – K malířskému dílu Karla Hemerleina a kněžskému dílu Jana Bartoše ve Valašských Kloboukách
 • Martin Šolc – Smetanův lázeňský dům a administrativní budova v Luhačovicích od Emila Králíka
 • Zdeněk Schenk – Nové poznatky z archeologického výzkumu hranolové věže v opevnění kláštera Velehrad
 • Karel Bartošek – Nálezy židovských nápisů na Holešovsku
 • Jan Štětina – Z průzkumů měšťanských domů v Holešově
 • Radim Vrla – Dva významné objevy na hradě Lukově
 • Radim Vrla – Hradní sídla: Hoštejn a Křídlo
 • Petr Hudec – Památky nás baví: bilance projektu

"Památky mají stále, den ze dne, významnější poslání a postavení v životě nás všech. Hluboce ovlivňují naše myšlení, naši kulturní úroveň. V současném stále více se globalizujícím a technizujícím světě přinášejí člověku estetické hodnoty, ukotvují ho v čase, prostoru a sociálním prostředí - spoluvytvářejí jeho identitu." uvedla ředitelka Jana Spathová v předmluvě sborníku Ingredere hospes VIII.

Osmý Ingredere hospes jistě zaujme novou grafickou podobou a také se objevilo členění na kapitoly: historie, průzkum, obnova a poslední kapitola varia, která je součástí sborníku již od prvního ročníku, samozřejmě zůstává zachována.

Veškeré publikace pracoviště je možné zakoupit na adrese pracoviště nebo v e-shopu Národního památkového ústavu.

Související akce