Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

PAMÁTKOVÁ RADA

Vrcholný poradní orgán ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži. Vyjadřuje se k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

Členové Památkové rady:

 • Ing. arch. Ivan Bergmann
 • Ing. Ladislav Buchta
 • PhDr. Ivo Frolec
 • doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
 • Ing. Nelly Komendová
 • PhDr. Věra Kovářů
 • Ing. arch. Alena Krusová, CSc.
 • PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.
 • PhDr. Marek Perůtka
 • Ing. arch. Miloš Solař
 • PhDr. Jana Spathová
 • Ing. arch. Pavel Šimeček
 • PhDr. Zdeněk Vácha

archeologická komise

Poradní orgán ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, který se vyjadřuje k otázkám archeologické památkové péče na území Zlínského kraje a projednává dotační programy v oboru archeologie, které rozděluje Národní památkový ústav.

Členové Krajské archeologické komise:

 • doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
 • Mgr. Jiří Janál
 • Ing. Nelly Komendová
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
 • PhDr. Jana Spathová
 • Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku

Specializovaný poradní orgán ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, který zajišťuje nestrannost a odborné posouzení návrhů na změny v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, návrhů na prohlášení či zrušení prohlášení věci za kulturní památku, které se nachází ve Zlínském kraji.

Členové Komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku:

 • Ing. Ladislav Buchta
 • Ing. Nelly Komendová
 • Ing. arch. Jaroslav Novosad
 • Ing. Alena Pospíšilová
 • PhDr. Zdeněk Vácha
 • Radim Vrla