Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada je vrcholným poradním orgánem ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče na území Zlínského kraje.

Památková rada se vyjadřuje jak k základním koncepčním, teoretickým a metodickým otázkám památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

Členové Památkové rady:

 • Ing. Nelly Komendová – předsedkyně
 • Ing. Ladislav Buchta – tajemník
 • Ing. arch. Ivan Bergmann
 • Mgr. Radek Bryol
 • Mgr. Ladislava Horňáková
 • PhDr. Věra Kovářů
 • Ing. arch. Alena Krusová, CSc.
 • PhDr. Marek Perůtka
 • Ing. arch. Miloš Solař
 • Ing. arch. Pavel Šimeček
 • PhDr. Zdeněk Vácha
 • Mgr. Michal Zezula, Ph.D.

KRAJSKÁ archeologická komise

Poradní orgán ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, který se vyjadřuje k otázkám archeologické památkové péče na území Zlínského kraje a projednává dotační programy v oboru archeologie, které rozděluje Národní památkový ústav.

Členové Krajské archeologické komise:

 • doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. – předseda
 • Mgr. Jiří Janál – tajemník
 • Ing. Nelly Komendová
 • RNDr. PhDr. Jana Langová
 • Mgr. Miroslav Popelka

regionální komise pro ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK

Specializovaný poradní orgán ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, který zajišťuje nestrannost a odborné posouzení návrhů na změny v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, návrhů na prohlášení či zrušení prohlášení věci za kulturní památku, které se nachází ve Zlínském kraji.

Členové Komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku:

 • Ing. Ladislav Buchta
 • Ing. Nelly Komendová
 • Ing. arch. Jaroslav Novosad
 • Ing. Alena Pospíšilová
 • PhDr. Zdeněk Vácha
 • Radim Vrla

Odborná rada Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži

Odborná rada Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži je poradním orgánem ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži k posuzování činnosti práce Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.

Členové Odborné rady Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži:

 • doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. – předseda
 • Ing. Michaela Letá – tajemnice
 • Ing. et Bc. Oto Bernad
 • PhDr. Pavel Ecler
 • Ing. Martin Krčma
 • doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
 • Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
 • Ing. Zdeněk Novák
 • MUDr. Eva Nováková
 • RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
 • Ing. Ina Truxová
 • Mgr. Ondřej Zatloukal

INTERNÍ KOMISE

Interní komise je vnitřním poradním orgánem ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži pro posuzování záměrů složitých nebo problematických obnov kulturních památek, zásadních stavebních nebo urbanistických zásahů a novostaveb v památkově chráněných územích na území Zlínského kraje.

Interní komise je složena ze jmenovaných odborných pracovníků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži.