Služby

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové péče, s nimiž vám mohou poradit.

Rádi vám pomůžeme, pokud se váš dotaz či problém týká tématu:

 • městská architektura a urbanismus
 • vesnické stavitelství
 • technické a průmyslové památky
 • šlechtická sídla
 • církevní památky
 • torzální architeltura
 • židovské památky
 • památky zahradního umění, historická kulturní krajina
 • vegetace v prostředí kulturních památek a památkových území
 • sochařská díla a drobné památky v krajině
 • restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
 • archeologie
 • stavebněhistorické průzkumy
 • mobiliární fondy a movité památky
 • operativní průzkumy a dokumentace historických staveb
 • evidence a informace o památkovém fondu
 • informace o dotačních titulech

metodické centrum zahradní kultury

Aktivity metodického centra se zaměřují jak na laickou, tak na odbornou veřejnost: