Kontakt

adresa

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v  Kroměříži
Arcibiskupský zámek
Sněmovní náměstí 1/2
767 01 Kroměříž

telefon a E-mail

+420 573 301 456
sekretariat.kromeriz@npu.cz
uop.kromeriz@npu.cz

podatelna

po–pá
9.00–11.00, 12.00–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

PhDr. Jana Spathová

 • památkář
 • 573 502 016, 775 442 248
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

kancelář ředitele – referát

Zdenka Pálková

 • administrativní a spisový pracovník
 • 573 301 456, 778 748 968
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek
 • podatelna

Mgr. Petra Zelinková

 • redaktor , novinář
 • 573 301 435, 775 442 269
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek
 • tisková mluvčí a PR

oddělení ekonomiky a provozu

Radka Obdržálková

 • provozář
 • 573 301 453, 775 442 285
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Renata Klenovská DiS.

 • referent majetkové správy
 • 775 442 278
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Ing. Jana Krejčířová

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 573 301 462, 775 442 275
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Mgr. Adam Šiška

 • správce informačních a komunikačních technologií (databáze)
 • 573 301 434, 770 119 361
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

Mgr. Jan Obšivač DiS.

 • lektor-instruktor
 • 724 052 749
 • Květná zahrada, Gen. Svobody 1192/39, 76701 Kroměříž
  budova pracoviště III., NCZK

Ing. Hana Poková

 • lektor-instruktor
 • 778 701 951
 • Květná zahrada, Gen. Svobody 1192/39, 76701 Kroměříž
  budova pracoviště III., NCZK

Ing. Igor Kyselka CSc.

 • památkář
 • 778 494 585
 • Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
 • vedoucí metodického centra
 • vedoucí metodického centra zahradní kultury
 • ÚOP v Kroměříži
 • Květná zahrada, Gen. Svobody 1192/39, 76701 Kroměříž
  budova pracoviště III., NCZK

Ing. Lenka Křesadlová Ph.D.

 • zahradní architekt
 • 724 808 266
 • Květná zahrada, Gen. Svobody 1192/39, 76701 Kroměříž
  budova pracoviště III., NCZK

oddělení evidence, dokumentace a IS

Radim Vrla

 • památkář
 • 573 301 429, 724 808 267
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

referát evidence nemovitých památek

Mgr. Petra Nádbělová

 • památkář
 • 573 301 426, 724 808 269
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

referát evidence movitých památek

Mgr. Michaela Harvánková

 • památkář
 • 573 301 433, 775 882 311
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

referát GIS a MIS

PhDr. Petr Dvořák

 • památkář
 • 573 301 425, 725 478 238
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

Mgr. Jan Štětina

 • památkář
 • 573 301 463, 724 663 725
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

referát dokumentačních fondů a knihovny

Romana Podolská

 • dokumentátor
 • 573 301 433, 725 308 461
 • referát dokumentačních fondů a knihovny
 • dokumentátor
 • archiv digitálních dat, fotodokumentace, mapy a plánová dok.
 • ÚOP v Kroměříži
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

odbor péče o památkový fond

Ing. Nelly Komendová

 • památkář
 • 573 301 464, 724 054 117
 • odbor péče o památkový fond
 • vedoucí odboru
 • garant území Uherské Hradiště, Uherský Ostroh
 • ÚOP v Kroměříži
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

oddělení garantů území

Mgr. Lenka Melichová DiS.

 • památkář
 • 573 301 469, 606 612 991
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Mgr. Dana Běhalová

 • památkář
 • 573 301 427, 778 748 886
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Ing. Ladislav Buchta

 • památkář
 • 573 301 460, 724 663 728
 • oddělení garantů území
 • vedoucí oddělení
 • garant území Zlín, Bystřice p. Hostýnem
 • ÚOP v Kroměříži
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Ing. arch. Alexandra Hurtová

 • památkář
 • 724 663 738
 • oddělení garantů území
 • památkář
 • garant území Vsetín, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí
 • ÚOP v Kroměříži
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Mgr. Martina Kroutilová DiS.

 • památkář
 • 573 301 455, 775 857 300
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

oddělení specialistů

Mgr. Anna Grossová

 • památkář
 • 573 301 451, 724 053 701
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Ing. arch. Jaroslav Novosad

 • památkář
 • 724 808 268
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

Ing. arch. Věra Horová

 • památkář
 • 606 699 371, 606 699 371
 • oddělení specialistů
 • vedoucí oddělení
 • historický urbanismus, územní plánování, garant úz.Rožnov pR
 • ÚOP v Kroměříži
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek

referát archeologie

Mgr. Jiří Janál

 • archeolog
 • 573 301 452, 724 808 265
 • Sněmovní náměstí 1/2, 76701 Kroměříž 1
  zámek