Ohrožené památky

Vybrané ohrožené památky

Kvůli dlouhodobé neúdržbě je objekt ve velmi špatném technickém stavu. Hrozí destrukce některých partií. V současné době se naštěstí připravuje stavební zajištění nejohroženějších částí.

Zřícenina hradu se nachází asi dva kilometry jihovýchodně od obce Střílky na hřebenu kopce. Jedná se o poměrně rozsáhlý opevněný areál, hrad sám náleží mezi nejstarší šlechtické kamenné hrady na území ČR. Z architektury hradu se v hradním jádru zachovaly zbytky štítové zdi, subtilní kruhové věže a menší pozůstatky paláce a hradeb.