Zaměstnanci – jaro 2023

Co je nového na personálním oddělení? Jaké benefity mají zaměstnanci NPÚ, kdo se stal novým kolegou a kdo emeritním?

Co vás zajímá?

Nový katalog benefitů zaměstnanců

Nedávno byl uveřejněn nový Katalog meziresortních benefitů MKČR, který se vztahuje na zaměstnance příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky. Benefity byly upraveny na vstup 1+0, rozsah organizací však zůstává stejný.

Ing. arch. Stanislav Flesar s Karlem III.

Léta nezadržitelně běží, to dokládá i fotografie z roku 1991, na níž je při návštěvě zámku Jezeří zachycen britský následník trůnu princ Charles a kolega Ing. arch. Stanislav Flesar (čtvrtý zleva vedle Milana Uhdeho, tehdejšího ministra kultury), který byl v letech 1992–1997 ředitelem ústeckého pracoviště. Princ Charles se v loňském roce stal králem Karlem III. a kolega Flesar letos odchází do důchodu.  Nás těší, že se stane dalším emeritním kolegou v našich řadách.

Odchází kastelán zámku Mnichovo Hradiště Radovan Chmel

Emeritní kastelán zámku Mnichovo Hradiště Radovan Chmel se zásadní měrou zasloužil o obnovu památky, která v minulosti právem patřila mezi skvosty šlechtických sídel. Ještě v minulém století v mnohém připomínala neobyvatelnou pastoušku s poškozenými okny a střechou napadenou dřevomorkou. Pouze mravenčí práce pana kastelána, jeho ženy a týmu spolupracovníků tomuto mimořádnému baroknímu zámeckému areálu opět vrátila jiskru.

Za působení pana kastelána byla opravena hlavní zámecká budova, byl obnoven kostel sv. Tří králů s kaplí sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna. Veřejnosti se zpřístupnily v plné síle a kráse návštěvnické okruhy s bohatě zdobenými interiéry a mimořádnými sbírkami čítající delftskou fajáns, míšeňský, japonský a čínský porcelán, kostýmy, zbraně, unikátní historické divadlo s funkční mašinérií nebo knihovna s 22 tisíci svazky, kterou spravoval Giacomo Casanova na zámku Duchcov. 

Popularizační aktivity, restaurování mobiliáře pro prohlídkové trasy, reinstalace expozic, výstupy bádání nebo stavební či restaurátorské obnovy vždy přiváděly nové návštěvníky na Mnichovo Hradiště. V prezentaci památkového objektu využíval pan kastelán všech možností včetně aktivního zapojení do projektů, jako je Hradozámecká noc nebo Po stopách šlechtických rodů, kdy byl v roce 2020 zámek Mnichovo Hradiště jedním z pilířů projektu s podtitulem Valdštejnové – lvi ve službách císařů.

Ceníme si dlouholeté, řádné a poctivě odváděné práce ve prospěch spravovaného objektu. Často bylo k dosažení vytyčených cílů potřebné vybudování úzkých a přínosných vztahů se spolupracujícími institucemi, médii, místní komunitou, municipalitou a rovněž i s žijícími potomky Valdštejnů. Trvalý zájem a uznání odborné i laické veřejnosti o zámecký areál v Mnichově Hradišti potvrzuje správnou cestu, kterou se pan kastelán ve své osobní i profesní cestě vydal. Upřímně děkujeme kastelánovi Radovanu Chmelovi za odvedenou práci za jeho přínos současné i příští generaci. Přejeme vše dobré do osobního života i mimo Národní památkový ústav.

Telčské pracoviště Národního památkového ústavu má nového ředitele

Po šesti letech má územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči nového ředitele. Stal se jím Ing. Libor Karásek, který již pracoviště vedl v letech 2008-2012. Vedení pracoviště se ujal od 3. dubna 2023. 

Ing. Libor Karásek vystudoval stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně, obory pozemní stavitelství a provádění a řízení staveb. Absolvoval v roce 1989. V letech 1990–2007 pracoval jako vedoucí stavebního úřadu ve Slavonicích. Zde mj. zajišťoval obnovu kulturních památek a dalších staveb v majetku města Slavonice a administroval agendu Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR (dále jen Program regenerace). V lednu 2008 byl jmenován ředitelem nově vznikajícího územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči. Tuto funkci zastával do 31. března 2012, kdy ji na vlastní žádost ukončil.

V roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva města Slavonice a byl členem rady města. Od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2023 byl tajemníkem MěÚ Slavonice. Ve funkci předsedy regenerační komise se zde věnoval přípravě obnovy památek na území MPR Slavonice a obnově dalších kulturních památek v majetku města včetně administrace dotačních programů. Byl členem pracovní skupiny Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, která řešila otázky Programu regenerace. V letech 2012–2015 se podílel na projektu „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky" a v letech 2018–2022 na projektu „Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity“.

Stávající ředitel Mgr. Pavel Macků přechází po šesti letech pod generální ředitelství Národního památkového ústavu, kde se bude věnovat především letecké dokumentaci prostřednictvím dronů na památkách, v památkově plošně chráněných územích a v archeologických lokalitách, dále pak stavebně historickým průzkumům a dokumentaci památkového fondu.