Po stopách šlechtických rodů

Dlouhodobý a úspěšný projekt Národního památkového ústavu

Po stopách šlechtických rodů je název projektu, který v letech 2012-2023 organizuje Národní památkový ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a dalšími vědeckými a paměťovými institucemi.

Jeho cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Každoročně se projekt zaměřuje buď na konkrétní rod, nebo reflektuje specifická témata spjatá se šlechtou.

Nápad na tento projekt se zrodil v roce 201o při přípravě výstavy Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Výstava, která byla k vidění od května do srpna 2011 ve Valdštejnské jízdárně v Praze, se stala součástí Rožmberského roku 2011. Následujícího roku odstartoval projekt Po stopách šlechtických rodů, jehož první ročník byl věnovaný rodu Pernštejnů.

2023: Harrachové – vznešenost zavazuje

Proč rod Harrachů? Letos uplyne 400 let od nástupu Arnošta Vojtěcha z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec a zároveň 400 let od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtem z Valdštejna. Připomeneme také 70 let od zpřístupnění zámku Hrádek u Nechanic veřejnosti. Právě toto letní lovecké a reprezentační sídlo  Harrachů v Čechách a také státní zámek Janovice u Rýmařova jsou hlavními objekty 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů Národního památkového ústavu tentokrát s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje.

Více o projektu a jednotlivých aktivitách.

2022: Rok šlechtických zábav

Šlechtické zábavy. Triumfální vjezdy. Turnajová klání. Lovecké kratochvíle. Opulentní hostiny. Plesy a divadla. Zahradní slavnosti. Ohňostroje. Luxus, noblesa a elegance... Jak se dříve šlechta bavila? Krátila si pouze dlouhé chvíle, nebo se za velkolepou podívanou skrýval i hlubší význam? To vše připomene Rok šlechtických slavností. Dvanáctý ročník prestižního projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů se zaměří na fenomén šlechtických zábav a slavností v nejširším významu.

Více o projektu a jednotlivých aktivitách.

2021: Rok osvícenské šlechty

Projekt Rok osvícenské šlechty byl už jedenáctou akcí v dlouhodobém projektu Po stopách šlechtických rodů, který pořádá Národní památkový ústav za podpory Ministerstva kultury České republiky. 

Osvícenství – myšlenkový proud, srovnatelný v dějinách evropské civilizace pouze s humanismem, přinesl v polovině 18. století do habsburské monarchie myšlenky svobody, kritického myšlení a touhu měnit po staletí nehybnou společnost k lepšímu. Nové podněty, přicházející do střední Evropy z vyspělých zemí západní Evropy, nejdříve zasáhly vzdělanou aristokracii, která o nezbytnosti osvícenských reforem brzy přesvědčila i vládní kruhy. Období vlády císařovny Marie Terezie a jejích synů Josefa II. a Leopolda II. proměnilo barokní monarchii k nepoznání. Stovky patentů učinily z říše moderní stát s vyspělou byrokracií a novými institucemi. Poddaným pak bylo umožněno vykročit vstříc moderní občanské společnosti, v níž se mohli setkat se základy právního státu, náboženskou tolerancí, veřejným mínění a možností nebývalého společenského vzestupu. Nositelem hlavních ideí osvícenství zůstala v habsburské monarchii zejména šlechta, působící u dvora, v armádě a diplomacii – kancléř Václav Antonín z Kaunitz-Rietbergu, hrabě Bedřich Vilém z Haugwitz, maršálové Gideon Laudon a Leopold Daun a mnozí další. Rok osvícenské šlechty, navazující na předchozí úspěšné ročníky cyklu Po stopách šlechtických rodů, chtěl však připomenout i řadu nepříliš známých intelektuálů, politiků spisovatelů, vlastenců, sběratelů umění, vědců, milovníků hudby, svobodných zednářů i šarlatánů, kteří ducha osvícenství šířili po celé střední Evropě.

Více o projektu a jednotlivých aktivitách.

2020: Valdštejnové - lvi ve službách císařů

V průběhu roku 2020 představil Národní památkový ústav jeden z nejstarších rodů na území Čech – rod Valdštejnů.

Projekt pod názvem „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“ se soustředil zejména na příslušníky rodu, kteří v 17. až 19. století položili základ bohatého kulturního dědictví. Především jde o významná rodová sídla – zámky Mnichovo Hradiště a Duchcov, které rodina vlastnila od 17. století. Ve sbírkách Národního památkového ústavu se nachází bohatý a rozmanitý mobiliář shromážděný rodinou v průběhu staletí – soubor rodinných podobizen, žánrové obrazárny, knihovny, ucelené sbírky různého charakteru a množství dalších historických předmětů, které spolu s objekty názorně ilustrují bohatý odkaz zanechaný rodem Valdštejnů.

Projekt bude prezentovat valdštejnský rod prostřednictvím nové instalace na zámku Duchcov. Zavede vás do rozšířených expozic u hrobky Albrechta z Valdštejna, valdštejnských interiérů a divadla na zámku Mnichovo Hradiště a pomocí on-line prezentace představí duchcovskou obrazárnu k roku 1823.

V rámci celého roku se uskuteční výstavy na půdě Senátu Parlamentu ČR a Národního památkového ústavu a série odborných přednášek o architektuře, malířství, válečném umění nebo hospodářství doby Valdštejnů. Celoroční projekt zahrnuje kulturní a hudební akce, Hradozámeckou noc s hlavním stanem na zámku Mnichovo Hradiště, speciální prohlídky běžně nepřístupných míst, komentované procházky po valdštejnské architektuře, slavnosti a edukační program pro děti – to vše na téměř 30 památkách v celé České republice.

Více o projektu a jednotlivých aktivitách.

2019: Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech

Rok 2019 byl věnován rod Gallasů a Clam-Gallasů, který je dnes spojován především se severními Čechami, ale jeho vliv sahal téměř po celé tehdejší monarchii. Garantem byla územní památková správa Národního památkového ústavu na Sychrově.

Rok Gallasů a Clam-Gallasů byl zahájen v březnu 2019 v Nosticově paláci. Stěžejními objekty v rámci Národního památkového ústavu byly hrad a zámek Frýdlant, hrad Grabštejn a zámek Lemberk s akcemi konanými v průběhu celé sezony včetně Hradozámecké noci, která přinesla celodenní program, do něhož se postupně zapojili výše zmíněné objekty. Večerní a noční program vyvrcholil na na Grabštejně. Bredovský letohrádek zámku Lemberk nabídl panelovou výstavu, na jejímž vzniku se podílelo i územní odborné pracoviště v Liberci.

Více o projektu.

2018: Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu se v návštěvnické sezóně 2018 vydaly za příběhy více či méně známých osobností z řad šlechty českých zemí, které svým diplomatickým uměním ovlivnily běh evropských a světových dějin. Na čtyřiceti dvou památkových objektech probíhaly výstavy a kulturní akce zaměřené na šlechtické rody, které se věnovali vznešenému umění diplomacie.

Projekt nazvaný Šlechta českých zemí v evropské diplomacii byl součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Jeho hlavním garantem byla územní památková správa Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Veškeré informace o projektu naleznete zde.

Přehled jednotlivých kulturních akcí.

Ohlédnutí za rokem šlechtické diplomacie - přehled jednotlivých aktivit

BŘEZEN

V Černínském paláci byl zahájen rok šlechtické diplomacie

Slavnostní zahájení projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii zaměřeného na šlechtické rody, které významně ovlivnily běh evropských a světových dějin, se uskutečnilo 20. března za účasti ministra kultury Ilji Šmída, generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové a náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapy  v Černínském paláci v Praze. Symbolicky tak byla zahájena sezona na státem spravovaných památkách, při níž se návštěvníci budou moci vydat po českých stopách v evropské diplomacii.

Více o zahájení projektu zde. Zpráva MZV zde.

 

DUBEN

Květinová výstava ve znamení diplomacie na zámku Třeboň

Jednou z prvních akcí v rámci roku šlechtické diplomacie byla květinová výstava na zámku Třeboň s názvem AMARYLIS, květinová dáma ve společnosti schwarzenberské diplomacie, která ve dnech 7. - 20. dubna zkrášlila soukromé schwarzenberské apartmány. Zprávu o výstavě, doplněnou o další fotografie, si můžete přečíst zde.

 Zahájení roku šlechtické diplomacie na zámku Sychrov

Zámek Sychrov se do celorepublikového projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii zapojil 21. dubna komponovaným pořadem v zámecké oranžérii Obrazy a hudba, který představil osobnost kardinála Ludvíka René Rohana (1734–1803), jednoho z hlavních aktérů náhrdelníkové aféry Marie Antoinetty a zpovědníka krále Ludvíka XVI., v kontextu hudby pozdního klasicismu a romantismu. Průvodního slova o osobnosti kardinála Ludvíka René Rohana a historických souvislostech se ujal kastelán zámku Miloš Kadlec, o hudební doprovod se postaraly  Zdena Kloubová (soprán), Marie Wiesnerová (klávesy) a Daria Kassina (housle).

Výsledek obrázku pro čaj o páté slovo a hudba zámek sychrov

Mezinárodní den památek a historických sídel připomněl diplomaty z řad šlechty

Mezinárodní den památek a historických sídel oslavily některé památkové objekty speciálními prohlídkami na téma šlechtické diplomacie. Speciální exteriérové prohlídky zámku Náchod ve dnech 14. a 15. 4. provedly návštěvníky celým zámeckým areálem včetně zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie a připomněly nejenom stavební, ale i diplomatické aktivity Ottavia I. Piccolomini a rodu Piccolominiů vůbec. Hrad Šternberk připravil speciální víkendový program (21. a 22. 4.) nabízející kromě komentovaných prohlídek s restaurátory a slev na vstupném i rozšířený průvodcovský výklad s názvem "Cesta tam a zase zpátky: Příběhy diplomatů na Šternberku". Mimořádnou prohlídku věnovanou osobnosti Jana Václava Gallase, významného mecenáše a diplomata počátku 18. století, s názvem Jan Václav Gallas - diplomat ve službách císaře nabídl 24. 4. hrad a zámek Frýdlant. 

Projekt Šlechta českých zemí v evropské diplomacii se představil v Bruselu

Dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu s názvem Po stopách šlechtických rodů, který se v letošním roce věnuje tématu šlechtické diplomacie, se vůbec poprvé ve své historii představil za hranicemi našeho státu. Slavnostní evropské zahájení roku Šlechty českých zemí v evropské diplomacii proběhlo v pátek 20. dubna v Bruselu, dějišti významných historických diplomatických událostí a centru současné evropské diplomacie. V bývalé bruselské tržnici Halles Saint-Géry projekt představila panelová výstava s názvem Čtyři vize evropského míru, která se zaměřila na čtyři zásadní evropské mírové projekty, iniciované nebo organizované šlechtici spjatými s českými zeměmi, jejichž někdejší rezidence a mobiliární fondy Národní památkový ústav spravuje.

Více o bruselském zahájení zde.

Reportáž ČT: Bruselská výstava představuje české země jako diplomatické srdce Evropy

 

Vzpomínka na zámecké pány v Hradci nad Moravicí

Poslední dubnovou akcí, která se nesla v duchu šlechtické diplomacie, byla 29. dubna zádušní mše v kostele Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí za někdejší majitele zdejšího zámku. Mši slouženou k 90. výročí úmrtí knížete Karla Maxe Lichnovského a k 70. výročí úmrtí kněžny Mechtilde Lichnovské hudebně doprovodili pedagogové opavské Církevní konzervatoře, sólista opery Slezského divadla Zdeněk Kapl a varhanice Zdeňka Myšková. V jejich provedení zazněla díla vrcholného romantismu, včetně písně Richarda Wagnera Gruss seiner Treuen an Friedrich August den Geliebten.

Více fotografií z akce zde.
Zdroj: https://opavsky.denik.cz/kultura_region/vzpominka-na-zamecke-pany-20180427.html

KVĚTEN

Diplomatické cesty Leopolda Berchtolda mapuje výstava na zámku v Buchlovicích

Výstava s názvem Rodina Leopolda Berchtolda II. na cestách, umístěná v hospodářské části horní zámecké budovy zámku Buchlovice, seznamuje od 1. května návštěvníky s cestovatelskými aktivitami buchlovického pána, který působil v diplomatických službách nejprve jako velvyslanec v Petrohradě a později jako ministr zahraničních věcí Rakouska-Uherska, a jeho rodinných příslušníků. Sbírku fotografií doplňuje řada zajímavých předmětů z depozitářů zámku Buchlovice a hradu Buchlov, z nichž největší pozornost budí cestovní záchod v podobě dřevěného kufru s nádobou uvnitř.

Rozhlasovou reportáž o výstavě si můžete poslechnout zde.

Třeboňským zámkem provedl návštěvníky Petr Vok

Průvodcem renensančními interéry třeboňského zámku se během dvou květnových víkendů ( 5. - 6. a 19. - 20. 5.) stal sám Petr Vok, který v rámci speciálních Procházek zámkem s Petrem Vokem vážně i nevážně povyprávěl o svých bohtaých životních zkušenostech i diplomatických aktivitách. Role Petra Voka se bravurně zhostil Lubomír Průcha. 

Květinové aranže v klášteře Kladruby připomněly rod Windischgrätzů a jejich diplomatické aktivity 

Diplomatické a politické kroky šlechtického rodu Windischgrätzů připomněly ve dnech 11. – 13. května speciální prohlídky v klášteře Kladruby nazvané Vaše Excelence!, doplněné aranžemi z živých květin. Prostřednictvím jednotlivých zastavení se návštěvníci seznámili s historií, sňatkovou a kariérní politikou rodu a podívali se do ambitových chodeb kláštera, do archivu a rodové knihovny Windischgrätzů i do běžně nepřístupné kaple Všech svatých. Jejich interiéry zkrášlily nevšední květinové aranže a kompozice. Součástí prohlídky byla i „ochutnávka“ originálního parfému Eleonora White, složeného z vůní konvalinek, jasmínu, růží a citrusů, který k poctě tragicky zesnulé Eleonory Windischgrätz, kněžny ze Schwarzenbergu, namíchala parfemistka Petra Hlavatá z kladrubského Archivu vůní.

O výstavě více v tiskové zprávě, fotografie zde.                   

Diplomat z lysického zámku

Zajímavé artefakty, které od 15. 5. obohatily interiéry I. prohlídkové trasy zámku Lysice, připomínají cestovatelské, diplomatické a sběratelské aktivity moravského šlechtice a korvetního kapitána Erwina Dubského, který  se letech 1874-1876 účastnil cesty kolem světa na korvetě Erzherzog Friedrich. Střípky z jedinečné kolekce předmětů z Japonska, Číny a Severní Ameriky mohou návštěvníci vidět pouze v letošní sezóně.

Cesty hraběte Erwina Dubského inspirovaly podobu nově instalované kavárny Café Dubsky na nádvoří zámku. Čistý, do nejmenších detailů promyšlený design pracoval s unikátními fotografiemi ze zdejších sbírek, barevnost interiéru vychází z erbovních barev rodu Dubských. 

   

Výstava Ve službách krále – Buškové z Velhartic v evropské diplomacii 14. století na hradě Velhartice

Celosezonní výstava s interaktivními prvky v budově bývalého hradního pivovaru ve Velharticích s názvem Ve službách krále – Buškové z Velhartic v evropské diplomacii 14. století , která vznikla ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a nakladatelstvím, vypráví prostřednictvím archeologických nálezů a replik dobových předmětů příběh každodenního života majitelů hradu i jejich diplomatické kariéry ve službách Lucemburků. 

Tematické přednášky

Na otázku, zda byl kníže Metternich uzurpátor nebo nepochopený génius, jemuž šlo o zachování míru v Evropě, se snažil odpovědět dvoudenní seminář na zámku Kynžvart ve dnech 20. a 21. 5. s názvem "Evropa 19. století - v péče nebo ve spárech Metternicha?". Nedělních přednášek na dané téma se zhostili dva přední evropští historici prof. Wolfram Siemann a doc. Miroslav Šedivý. Pondělní workshop, který probíhal přímo v kancléřově knihovně, byl zasvěcen praktickému výkladu o práci historika.Fotka uživatele Státní zámek Kynžvart.

Fotka uživatele Státní zámek Kynžvart.

Životní osudy umělecky založené kněžny Mechtilde Lichnovské (1879–1958), manželky německého diplomata Karla Maxe Lichnovského, přiblížila přednáška PhDr. Evy Kolářové s názvem Na výsluní i ve stínu, která se konala 31. 5. na zámku v Hradci nad Moravicí.

 

ČERVEN

Zámek Benešov nad Ploučnicí představuje Viléma Kinského

V pátek 1. června byla v přízemních prostorách Horního zámku Benešova nad Ploučnicí otevřena sezonní výstava Vilém Kinský - diplomat ve službách Albrechta z Valdštejna 1630-1634. Jejím cílem je připomenout roli a diplomatické aktivity hraběte Kinského při spiknutí generallisima císařské armády, frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna proti císaři Ferdinandovi II. Štýrskému. Kromě portrétů příslušníků rodu Kinských jsou k vidění i erby, podpisy, ale i řada listin. Unikátní je například listina, kterou císař Ferdinand jmenuje Viléma Kinského do hraběcího stavu. Vernisáže se zúčastnil zástupce rodu Kinských, hrabě Francesco Kinsky dal Borgo s rodinou, který Českou republiku navštívil poprvé. Fotografie z výstavy a jejího slavnostního zahájení zde.

Rod Metter(m)nichů se vrátil do Plas

Díky výstavě s originálním názvem Metter(m)nich se široké veřejnosti od 1. června otevřely vůbec poprvé brány bývalé plaské prelatury, která byla sídlem nejenom opata, ale po zrušení kláštera i rodiny Metternichů. Výstava prostřednictvím panelů s fotodokumentací i několika dochovaných kusů původního mobiliáře seznamuje návštěvníky s využíváním jednotlivých pokojů, jejich tehdejším vybavením i osudy členů rodiny Metternichů a jejich každodenním životem v Plasích.                                    

Odborné kolokvium v Římě připomnělo působení české šlechty v Itálii

Působení české šlechty v Itálii v 17. až 19. století připomnělo odborné kolokvium "Vyslanci českých zemí v Itálii v 17. - 19. století" , které Národní památkový ústav uspořádal 7. června na půdě velvyslanectví ČR v Římě. Kromě delegace NPÚ pod vedením náměstka pro správu památkových objektů NPÚ Ing. Rudolfa Pohla se kolokvia účastnili i odborníci z římské univerzity La Sapienza, zástupci Českého historického ústavu v Římě a členové krajanských spolků. V rámci kolokvia vystoupili doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK) s prezentací na téma Vyslanci z českých zemí v Itálii v 17. až 19. století, Mgr. Milena Hajná Ph.D. M.A. (NPÚ) s výkladem o odrazu diplomacie v dobové literatuře a Mgr. Kateřina Cichrová (NPÚ) s prezentací věnovanou Zlatému eggenberskému vozu a diplomatické misi Jana Antonína z Eggenbergu v roce 1638 ve Vatikánu. Současně byla v prostorách velvyslanectví instalována stejnojmenná panelová výstava, připravená přímo pro Itálii. Pro velký úspěch bude vystavena od 26. září v budově Zastupitelského úřadu ČR ve Florencii.  

na_celou_sirku

Tajemství úspěchu rodu Metternichů prozradí výstava na zámku Kynžvart

Sezónní výstava s názvem "Císař-církev-rodina. Tajemství úspěchu rodu Metternichů" , která je od 8. 6. k vidění na zámku Kynžvart, reflektuje význačné členy rodu Metternichů i příčiny, které vedly k jejich vzestupu do nejvyšších pater společnosti. Dobové záznamy, kolekce diplomatických darů a jiné artefakty se pokusí odpovědět na otázku, v čem tkvěl úspěch rodu.

Součástí vernisáže bylo i ukončení ročního edukativního programu „Poznej život diplomata“, který byl realizován ve spolupráci se ZŠ Lázně Kynžvart.

Reportáž ČT o výstavě zde.

Diplomatické aktivity příslušníků rodu Schwarzenbergů přestavují hned dvě výstavy: výstava na zámku Hluboká s názvem Schwarzenbergové v diplomatických službách a výstava na zámku Český Krumlov pojmenovaná Střípky z diplomatických cest.

Výstava na dalším z jihočeských objektů, hradě Nové Hrady, vypráví o rodě Buquoyů a historii jejich pražského paláce, v němž od roku 1919 sídlí francouzské velvyslanectví .  

S Petrem Vokem vážně i nevážně

Ani v měsíci červnu nebyli návštěvníci zámku Třeboň ochuzeni o speciální prohlídku renensančními interiéry s názvem Procházka zámkem s Petrem Vokem vážně i nevážně.  Prohlídky se konaly ve dnech 2., 3., 9., 10., 23. a 24. 6.  

Mocní majitelé třeboňského zámku

Přednáška profesora Jaroslava Pánka Politika - svědomí - odpovědnost. Poslední Rožmberkové v české a evropské diplomacii, zahájila 22. června ve Schwarzenberském sále zámku Třeboň pětidílný přednáškový cyklus s názvem Mocní majitelé třeboňského zámku. Přednáška přiblížila dvě mimořádné postavy předbělohorských českých i středoevropských dějin – Viléma z Rožmberka (1535-1592) a Petra Voka z Rožmberka (1539-1611), jejich působení i vyváženost vztahu k českému národu, vlasti i ostatní Evropě.

Jak se správně chovat jako diplomat?

Tříhodinový Kurz etikety a umění diplomacie pod vedením pana Ladislava Špačka, který se uskutečnil 24. 6. na zámku Kynžvart, naučil absolventy správnému chování ve společnosti, držení těla a gestikulace, jak se upravit a vhodně obléci, jak pozdravit, uvítat, ale i rozloučit se nebo jak se chovat vůči osobám druhého pohlaví.Fotka uživatele Státní zámek Kynžvart.

Výstava na zámku Jezeří mapuje mimo jiné i přátelství Maxe Lobkowicze a Jana Masaryka 

Slopečenské odpoledne Jak se žilo... 1918-1938 na zámku Jezeří v sobotu 30. června otevřelo výstavu Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Max Lobkowicz a Jan Masaryk - přátelství a diplomaice a novou expozici v zámeckých interiérech, která se věnuje kulturnímu, společenskému, politickému, ale i běžnému životu v období 1. republiky a v neposlední řadě i vztahu dvou diplomatů - Maxe Lobkowitze a Jana Masaryka.
Zdroj: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/zamek-jezeri-chysta-novou-expozici-s-nazvem-jak-se-zilo-20180611.htmlAkce, která se nesla v duchu první republiky, nabídla koncertní vystoupení sester Havelkových a ukázky tehdy módního tance charleston v podání taneční skupiny Bolly Ladies. Labužníci ocenili občerstvení v prvorepublikové kavárně s nabídkou zákusků podle dobových receptů. Výstavu je součástí prohlídkového okruhu Zámecké interiéry a je ke zhlédnutí do 26. 8. 2018.
Zdroj: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/zamek-jezeri-chysta-novou-expozici-s-nazvem-jak-se-zilo-20180611.html